Manja slova Veća slova RSSVodiči

02.04.2014.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Savjeta za zaštitu od diskriminacije

Ovdje možete preuzeti vodič za pristup informacijama u posjedu Savjeta za zaštitu od diskriminacije

22.03.2014.

Vodič za slobodan pristup informacijama

Pristup informacijama u posjedu Fonda rada ( u daljem tekstu: Fond), ostvaruje se na način propisan Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ( Sl. list CG br 44/12 ), i ovim vodičem.

21.03.2013.

Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Ovdje možete preuzeti vodič za slobodan pristup informacijama u posjedu Ministarstva za ljudska i manjinska prava

24.03.2006.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama u posjedu Ministarstva

Ovdje možete download-ovati Obrazac zahtjeva za pristup informacijama u posjedu Ministarstva za zaštitu prava pripadnika nacionalnih i etničkih grupa.Download