Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.11.2020.

NAJAVA - Pres konferencija povodom projekta “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”

NAJAVA - Pres konferencija povodom projekta  “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju” Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i njemačka organizacija “Help” organizuju pres konferenciju, povodom početka realizacije projekta “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”, koja će biti održana u četvrtak 5. novembra 2020. godine sa početkom u 11:00h u hotelu Centre Ville u Podgorici

30.10.2020.

Povodom smrti mitropolita crnogorsko-primorskog, Amfilohija, ministar Zenka izjavljuje iskreno sučešće

Povodom smrti mitropolita crnogorsko-primorskog, Amfilohija, ministar Zenka izjavljuje iskreno sučešće

U ime Ministarstva za ljudska i manjiska prava i u svoje lično ime upućujem izraze iskrenog saučešća, u ovom velikom gubitku, svim vjernicima/ama i svještenstvu Mitropolije crnogorsko-primorske

21.10.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU pod nazivom „RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU  pod nazivom „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 I 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-1/20-37 godine od 27.02.2020. godine za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“ Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 21.10.2020. godine d o n o s i

16.10.2020.

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

NOVO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ INTEGRACIJI ROMA I EGIPĆANA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) je realizovalo istraživanje o socio-ekonomskom položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori...

15.10.2020.

OČUVATI NEDJELJIVOST I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA

OČUVATI NEDJELJIVOST I UNIVERZALNOST LJUDSKIH PRAVA

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković bio je panelista na konferenciji “Kako unaprijediti ljudska prava na Zapadnom Balkanu” koju je organizovala Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF) u okviru projekta ,,Evropska škola ljudskih prava“ koji podržava Australijska vlada...

14.10.2020.

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RAZVOJA I UNAPREĐENJA PRAVA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RAZVOJA I UNAPREĐENJA PRAVA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „ Zaštita i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori“, objavljenim dana 27.02.2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti “Razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori“, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska prava donosi...

13.10.2020.

Upitnik za izradu IV strateškog dokumenta za rodnu ravnopravnost - PAPRR 2021-2025

Upitnik za izradu IV strateškog dokumenta za rodnu ravnopravnost - PAPRR 2021-2025

Obavještavamo vas da je započeo proces izrade novog nacionalnog strateškog dokumenta za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period 2021-2025

09.10.2020.

EVIDENTIRANO ŠESNAEST VJERSKIH ZAJEDNICA

EVIDENTIRANO ŠESNAEST VJERSKIH ZAJEDNICA

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava konstatuje da je istekao zakonski rok za podnošenje prijave za upis u Evidenciju onih vjerskih zajendica koje su prijavljene i evidentirane kod nadležnog organa uprave u skladu sa ranijim Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine...

08.10.2020.

ZATRAŽENO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA VLADOM CRNE GORE

ZATRAŽENO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA VLADOM CRNE GORE

Hrišćanska adventistička crkva je iskazala i zvanično interesovanje kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava da sa Vladom Crne Gore zaključi ugovor o uređenju međusobnih odnosa...

08.10.2020.

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RODNA RAVNOPRAVNOST ZA 2020. GODINU

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI RODNA RAVNOPRAVNOST ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj: 056-3/20-56, od 27. februara 2020. godine za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 8. oktobra 2020. godine donosi...