Manja slova Veća slova RSSVijesti

18.12.2019.

Obrazovanje manjina predstavlja ključni faktor za mnoge pozitivne društvene i ekonomske promjene u društvu

Obrazovanje manjina predstavlja ključni faktor za mnoge pozitivne društvene i ekonomske promjene u društvu Crna Gora prati međunarodne standarde kada je u pitanju zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava saopšteno je na konferenciji “Različitosti koja nas obogaćuju” koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 17.-18. decembra 2019. godine u Ulcinju

15.12.2019.

NAJAVA: Održavanje Okruglog stola “Ljudska prava i EU standardi” – Uloga lokalnih samouprava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje Okrugli sto “Ljudska prava i EU standardi” – Uloga lokalnih samouprava, koji će biti održan u Podgorici,(hotel “Hilton”) u periodu 16.-17. decembar 2019. godine, sa početkom u 10:00h

13.12.2019.

“Ljudska prava i rodna ravnopravnost u medijima”- samo 13 % novinarki prepoznaje neravnopravan položaj sa muškim kolegama

Novinarstvo je ženska profesija, žene su u većini na rukovodećim mjestima, glavne i odgovorne urednice i direktorice programa ali i urednice redakcija. Polovina ih je na poziciji generalnih ili izvršnih direktorica, pokazalo je istraživanje Društva profesionalnih novinara Crne Gore “Položaj novinarki u crnogorskim medijima”.

12.12.2019.

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija predloženih za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu čl. 8 stave 1 Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije (Sl.list CG br. 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije od 29.11.2019 godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

11.12.2019.

Za 25 projekata/programa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu. raspodjeljeno 491.160,70 eura

Za 25 projekata/programa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu. raspodjeljeno 491.160,70 eura

Kada je u pitanju zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije u Crnoj Gori postoji dobar zakonodavni okvir, kazao je sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Valon Dasharami prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacijama,kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinim organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2019. godinu

10.12.2019.

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da se lica sa intelektualnim smetnjama još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja

10.12.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Pozorisna predstava o dječijim pravima "Da sam neko ko vlada planetom" u izvedbi Šante Pante, slagalice prilagodjene djeci sa intelektualnim invaliditetom koje promovisu pravo na dom i porodicu, pravo na inkluzivno obrazovanje, pravo na igru i pravo na razlicitost, kao i didakticka sredstava samo su jedan od nacina kojim je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije...

09.12.2019.

Najava:“Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizuje konferenciju “Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”, koja će se održati sjutra 10. decembra u hotelu “Podgorica” sa početkom u 10 časova.

09.12.2019.

Ugovor promotivne kampanje o zabrani diskriminacije ranjivih društvenih grupa

Ugovor za promotivnu kampanj o zabrani diskriminacije ranjivih društvenih grupa

08.12.2019.

U Ulcinju predstavljen "Osnovni pojmovnik religijske kulture" Ministarstva za ljudska i manjinska prava

U Ulcinju predstavljen "Osnovni pojmovnik religijske kulture" Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima važnu ulogu u promociji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, a budući da ostvarivanje prava na slobodu vjeroispovjesti predstavlja jedan od temeljnih ljudskih prava, Ministarstvo je organizovalo niz okruglih stolova na kojima su učesnici/e bili predstavnici/e akademske zajednice, vjerskih zajednica, nacionalnih i lokalnih institucija i nevladinih organizacija, kako bi se osnažio međureligijski dijalog u Crnoj Gori i unaprijedila saradnja Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa vjerskim zajednicama