Manja slova Veća slova RSS

>

On- line Regionalni sastanak institucionalnih mehanizama zemalja kandidata za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020

On- line Regionalni sastanak institucionalnih  mehanizama zemalja kandidata  za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020
Datum objave: 04.12.2020 13:32 | Autor: PR Sluzba

Ispis Štampaj stranicu


Načelnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović predstavila je aktivnosti koje je Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti  sprovelo u toku COVID 19 pandemije na  Regionalnoj on-line konferenciji istitucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost zemalja kandidata za članstvo u EU, 2 i 3. decembra 2020. godine, u organizaciji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost u Viljnusu.

Ona je istakla da Odjeljenje radi na izradi četvtog po redu nacionalnog strateškog dokumenta za sprovođenje politike  rodne ravnopravnosti za  period  2021-2025. Takođe je navela da je u saradnji sa Monstatom,  izrađena  publikacija Žene i muškarci u Crnoj Gori koja daje statistički pregled  stanja žena i muškaraca u crnogorskom društvu.

Načelnica Pejović se pohvalila prvom interaktivnom Rodnom mapom koja je  razvijena od strane  Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, uz podršku Austrijske agencije za razvoj, te da je Odjeljenje za poslove  rodne ravnopravnosti logičan partner na njenoj promociji i daljem razvijanju u cilju unapređenja politike rodne ravnopravnosti. Ovo je  prva elektronska  platforma za kreativan način predstavljanja položaja muškaraca i žena u Crnoj Gori i po svojoj sadržini i obilju informacija jedinstveni je primjer sistemskog prikaza socio – ekonomskog položaja jednog društva iz ugla rodne perspektivne, istakla je Pejović u svojoj prezentaciji.

Na konferenciji su se okupile sve zaintersovane strane iz regiona, predstavnici/e Evropske komisije i međunarodnih organizacija  za zaštitu prava žena,  kako bi se utvrdili budući  prioriteti i izazovi sa kojima se suočavaju žene u novonastalim okolnistima usled pandemije COVID 19.  Evropski institut za rodnu ravnopravnost predstavio je Index rodne ravnopravnosti za 2020.godinu,  kao i prezentovani su nedavno prikupljeni podaci o ženama i muškaracima u procesu donošenja odluka.  

Na kraju konferencije je zaključeno da rodna ravnopravnost i suzbijanje polne diskriminacije mora biti  sastavni dio svih evropskih programa i politika zato što je rodna ravnopravnost jedno od temeljnih načela pravnog okvira Evropske unije.