Manja slova Veća slova RSS

>

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine
Datum objave: 24.11.2020 14:30 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Vestminsterska fondacija za demokratiju predstavila je analizu o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine na sastanku održanom 24. novembra 2020.

 Ana Milutinović, direktorica kancelarije VFD-a u Crnoj Gori predstavila je glavne rezultate projekta posvećenog marginalizovanim ženama, ističući da Analiza integrisanja rodnih aspekata u lokalne akcione planove (finalizovana u okviru istog projekta) daje konkretne zaključke i preporuke za uvođenje rodne perspektive na lokalnom nivou (uključujući potrebe marginalizovanih žena). 

Ovom analizom obuhvaćene su sve crnogorske opštine, a načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović izrazila je interesovanje da se njeni nalazi uključe u novi Nacionalni Plan za postizanje rodne ravnopravnosti.

 Ekspertkinja angažovana na projektu Fondacije, Slavica Striković, predstavila je analizu potreba marginalizovanih žena u opštinama Ulcinj i Bijelo Polje.

 Rezultati pokazuju da mediji na lokalnom nivou ne podržavaju marginalizovane žene adekvatno - ali i da ne razumiju ulogu medija u promovisanju potreba lokalnog stanovništva. 37% marginalizovanih žena iz ovih opština kaže da im u ostvarivanju prava pomažu NVO, a samo 7% ispitanica tvrdi da im opštinske vlasti donekle pružaju podršku.

 Sastanak je okupio predstavnike/ce lokalnih vlasti, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i nevladinih organizacija.