Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovelo eksternu evaluaciju, trećeg po redu strateškog dokumenta Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava sprovelo eksternu evaluaciju, trećeg po redu strateškog dokumenta Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti
Datum objave: 18.09.2020 11:53 | Autor: PR Sluzba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OSCE-a u Crnoj Gori je sprovelo eksternu evaluaciju, trećeg po redu strateškog dokumenta Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti ( PAPRR-a ). Evaluaciju je sprovela nezavisna ekspertkinja za rodnu ravnopravnost Slavica Striković. 

Cilj evaluacije je da se dobije procjena u kojoj je mjeri Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti ( PAPRR 2017-2021 ), dao doprinos poboljšanju opšteg položaja žena u Crnoj Gori.  Evaluacija PAPRR-a je pružila nezavisne i sistematske procjene uspješnosti sprovedenih aktivnosti koje su predviđene ovim dokumentom, pri tom uvažavajući činjenicu neophodnosti primjene novog metodolškog pristupa izrade strateških dokumenata.

Nalazi evaluacije su dali strateške smjernice za sljedeći ciklus strateškog planiranja , u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i obavezama iz Procesa pristupanja Crne Gore u Evropsku Uniju, te preporuka međunarodnih tijela za podršku  Crnoj Gori u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Poseban naglasak je na mjerama u vezi sa sprovođenjem Akcionih planova za Pregovaračka poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i 23 – Temeljna prava i pravosuđe. Metodologija sprovođenja Evaluacije PAPRR-a predvijela je popunjavanje online upitnika i organizovanje  fokus grupa tako da se zahvaljujemo svima koji su dali doprinos u izradi ovog dokumenta.

U nastavku, Evaluaciju možete pronaći na našem i na engleskom  jeziku na sljedeće link adrese: http://www.mmp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=415717&rType=2&file=EVALUACIJA%20PLANA%20AKTIVNOSTI%20ZA%20POSTIZANJE%20RODNE%20RAVNOPRAVNOSTI%20%20U%20CG%20%20Final.pdf

Eng. http://www.mmp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=415732&rType=2&file=Evaluation%20of%20Action%20Plan%20For%20Achieving%20Gender%20Equality%20in%20Montenegro.pdf