Manja slova Veća slova RSS

>

DODATNA INICIJATIVA ZA NAPREDAK U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA I EGIPĆANA: OBUKA ZA SARADNIKE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Datum objave: 13.08.2020 13:20 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Javna ustanova Gimnazija “Slobodan Škerović” kao Centar za obrazovanje odraslih uputila je javni poziv da se zainteresovane osobe prijave na obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u obrazovanju za opštine Podgorica, Nikšić, Berane, Herceg Novi, Bar, Ulcinj, Kotor i  Tivat.

 

Predviđeni uslovi su: najmanje III stepen stručne spreme, odlična vještina komunikacije, proaktivnost, odgovornost i sposobnost za timski rad, sposobnost za rad sa ugroženim grupama stanovništva, kompjuterske vještine i znanje jezika u službenoj upotrebi kao i jezika zajednice sa kojom se radi.

 

Prijave za obuku, sa biografijom, se primaju do 20. avgusta 2020. godine a dostavljaju se putem emaila: kursevi@gim-pg.edu.me a kontakt telefon je 067-642-495.

 

Poziv je objavljen na ovom linku: https://gimnazijapg.me/obavjestenja/javni-poziv-%E2%80%93-obuka-za-saradnike-u-socijalnoj-inkluziji-re-u-obrazovanju 

 

Pohvalno je što se javnim pozivom podgoričke gimnazije kao licenciranog provajdera obrazovanja odraslih ohrabruje prijavljivanje pripadnika romske i egipćanske zajednice.

 

Objavljivanju ovog poziva su prethodile konsultacije Ministarstva za ljudska i manjinska prava sa organizacijama civilnog društva kao i sa Ministarstvom prosvjete koje je uvažilo prepoznate potrebe i očekivanja zajednice u vezi sa nastavkom osposobljavanja kvalifikovanih kadrova za podršku procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) ističe važnost da se pri angažovanju i zapošljavanju lica koji pomažu socijalnu inkluziju Roma i Egipćana vodi računa o poznavanju jezika koje govore i koriste ove zajednice. Jezička barijera je jedan od glavnih ograničavajućih faktora pri realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja ali i za bolji uspjeh u obrazovanju. Zato je važno da se pri izboru kandidata za ovu obuku i dalje angažovanje naročito vodi računa o njihovom poznavanju romskog i albanskog jezika, bez obzira na nacionalnost, jer je to ključno za buduću uspješnu komunikaciju i dobre rezultate. 

 

Romi i Egipćani prema obrazovnom nivou, posjedovanju tržišno upotrebljivih znanja, sposobnosti i vještina i načinu na koji znanja i sposobnosti koriste u najvećem broju spadaju u kategoriju teže zapošljivih osoba.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je sa javnim pozivom neposredno upoznalo sve partnere - Nacionalni savjet Roma, Zavod za zapošljavanje (ZZZ) Crne Gore i vodeće organizacije civilnog društva. 

 

Posebno se očekuje proaktivni pristup savjetnika u ZZZ Crne Gore prema obrazovanim Romima i Egipćanima evidentiranim na birou rada. Prema podacima iz sredine jula 2020. godine na evidenciji ZZZ bila je evidentirana 851 osoba romske i egipćanske nacionalnosti koje aktivno traže zapošljenje. Podaci o etničkom porijeklu su dobijeni na osnovu njihovog samodeklarisanja što je važna odrednica identiteta. Od ukupnog broja nezapošljenih lica evidentiranih kod ZZZ njih 25 je sa srednjom školskom spremom od čega je sedamnaest (17) sa završenim trećim stepenom i osam (8) lica sa završenim četvrtim stepenom. Jedno (1) lice je sa višom školom (završenim šestim stepenom) a dva (2) lica su sa završenim fakultetom (sedmi stepen školske spreme). 

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ukazuje na ozbiljne i uspješne rezultate Vlade Crne Gore i kompletnog društva na polju integracije Roma i Egipćana pri čemu se posebno ističe napor i uspjeh Ministarstva prosvjete, Nacionalnog savjeta Roma i organizacija civilnog društva koje kontinuirano podržavaju proces osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja insistirajući na kvalitetu.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava