Manja slova Veća slova RSS

>

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI
Datum objave: 16.07.2020 09:03 | Autor: PR Sluzba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP), organizovalo je sastanak sa prof. dr  Oliverom Komar, konsultantkinjom i suvlasnicom Agencije za istraživanja De Facto Consultancy koja, za potrebe MLJMP, realizuje istraživanje o stavovima romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.  

 

Konsultacija je organizovana kako bi se osnažio monitoring svih aktivnosti koje se realizuju uz podršku i za potrebe MLJMP.

 

Rezultati tog istraživanja poslužiće kao empirijska podloga za definisanje smjernica za kreiranje novog strateškog dokumenta za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana, što će doprinijeti poštovanju Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata koja je, odlukom Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, obavezujuća za sve institucijeO tome više ovdje: http://www.gsv.gov.me/stratesko_planiranje/strategije

 

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, mr Aleksandar Saša Zeković, istakao je značaj prikupljanja autentičnih podataka i stavova iz romske i egipćanske zajednice, posebno ističući važnost izrade analize stanja i eksterne evaluacije aktuelne Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020 koje će, pored ovog istraživanja, uraditi agencijski tim na čelu sa prof. dr Komar. Rezultate istraživanja i analize MLJMP će detaljno iskomunicirati sa organizacijama civilnog društva i Nacionalnim savjetom Roma u Crnoj Gori. 

 

U razgovoru sa prof. dr Komar detaljno je analiziran stepen i sadržaj realizacije svih planiranih aktivnosti u pogledu sadržaja Upitnika, izbora anketara, obuke i prikupljanja podataka na terenu. Naročito je diskutovano o izazovima i preprekama sa kojima se agencija u u tom procesu susrijeće, posebno usljed novonastale situacije izazvane COVID19. 

 

Istraživanje se sprovodi anketnom metodom na uzorku od 1000 ispitanika iz romske i egipćanske zajednice u 13 crnogorskih opština. Upitnik koji se koristi je na crnogorskom, romskom i albanskom jeziku.

 

Sastanku su prisustvovali savjetnici u MLJMP mr Sokolj BeganajMirela Ramčilović i mr Ramiz Šahman

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava