Manja slova Veća slova RSS

>

Kroz projekat “Edukatvno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa“ dodijeljeni sertifikati za 13 polaznica obuke za frizerski, šnajderski i informatički kurs

Kroz projekat “Edukatvno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa“ dodijeljeni sertifikati za 13 polaznica obuke za frizerski, šnajderski i informatički kurs
Datum objave: 10.07.2020 13:06 | Autor: PR Služba

Ispis Štampaj stranicu


Obuke su dio aktivnosti projekta:“Edukatvno i ekonomsko osnaživanje žena za pokretanje sopstvenog biznisa“, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava a realizuje nevladina organizacija Crnogorski žeski lobi. Polaznice obuka su bile iz romske i neromske populacije, različite starosne dobi, samohrane majke, učenice  i nezaposlene sa višom stručnom spremom.

Prilikom dodjele sertifikata, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava,  Biljana Pejović, naglasila je kvalitet  svih  obuka,  i istakla da   današnji sertifikati predstavljaju važan korak do posla,  Kroz sprovedene  edukacije i praktične obuke  za više zanimanja,   polaznice  su stekle  znanje i vještine, koje obogaćuju njihov CV, kako bi zasnovali radni odnos, ili osnovali sopstveni biznis  što je i sama ideja tog projekta “ Ekonomska nezavisnost žena je  jedan od najvažnijih uslova da žene bude ravnopravne u društvu.

Žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena  predstavlja značajan ekonomski potencijal i doprinose razvoju svake zemlje.  S tim u vezi,  insistiramo  na razvijanju partnerstva sa civilnim društvom u kreiranju politika koja su  usmjerene na  ekonomsku emancipaciju žena. Završetkom obuka za tržište rada ne mijenja se struka niti stepen stručne spreme, već se stiču znanja i vještine koje nisu stečene tokom formalnog obrazovanja. Trud polaznica  urodio je plodom: jedna polaznica obuke za frizeku  dobila je ponudu za zaposlenje,.  Cijenim da je to  zajednički uspjeh. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će biti podrška u realizaciji kvalitetnih  projekata koji doprinose  da nezaposlene žene, žene iz marginalizovanih grupa, suočene sa višestrukom diskriminacijom steknu znanja i vještine tražene na tržistu rada i time povećaju svoje šanse za zapošlenje.   – istakla je načelnica Pejović

Crnogorskom ženskom lobiju ovo nije prvi put da radi na ekonomskom osnaživanju žena i djevojaka u situacije globalne pandemije  i epidemije u CG bio je pravi izazov aktvnosti sprovesti do kraja i kvalitetno prideržavajući se mjera zaštite zdravlja svih polaznica, profesora i aktivistkinja prema upustvima Ministarstva zdravlja  i NKT-a.

Polaznice su imale praktični i edukativni dio  kroz koji su prolazile tokom  trajanja  obuke koji se aktivno sprovodio svakog radnog dana u trajanju od 3 sata dnevno tokom više od mjesec dana  ( od 2 juna do 5 jula 2020 god) .Sa polaznicama svih obuka aktivistkinje i stručne radnice socijalne struke održale su i 6 edukativnih radionica na temu rodne ravnopravnosti i  važnosti ekonomskog osamostaljivanja.

Svečano dodjeljivanje sertifikata za šnajderski i informatički kurs obavljeno je u prostorijama Crnogorskog ženskog lobija  u čijijm prostorijama su i sprovodjenje obuke, a sertifikate za frizerski kurs  su polaznicama uručile predstavnice Alfa Ton Lekić u čijijm prostorijama se odvijala praktična i edukativna obuka.

Polaznicama obuka sertifikate uručili i predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Biljana Pejović i Profesor informatke Predrag Novaković ,“PaMark”.

Ministarstvo za ljudska i manjijnska prava