Manja slova Veća slova RSS

>

U Strazburu održan redovni sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

U Strazburu održan redovni sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope
Datum objave: 20.11.2016 15:07 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović učestvovala je na redovnom sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope, čija je članica ispred Crne Gore, a koji je održan u periodu 14 -19. novembra 2016. godine, u Strazburu.

Na Desetom sastanku Komisije, predstavljena je dosadašnja implementacija Strategije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope 2014-2017, kao i dat pregled aktivnosti u vezi sa borbom protiv stereotipa i seksizma, jednakim pristupom pravosuđu, ravnomjernom učešću žena i muškaraca u političkom i javnom životu, borbi protiv nasilja nad ženama, sprovođenja politike orodnjavanja i afirmativnih mjera u cilju zaštite od diskriminacije i ljudskih prava žena.   

Na sastanku je akcentovana međusektorska saradnja i rodna integrisanost politika unutar djelovanja Savjeta Evrope. U okviru saradnje Komisije za rodnu ravnopravnost i ostalih radnih tijela Savjeta Evrope, predstavljene su aktivnosti koje sprovode komiteti GREVIO, GRETA, Radna grupe za sprečavanje genitalnog sakaćenja i ugovrene brakove i druga tijela na pitanjima rodne ravnopravnosti.

Sastanku je prisustvovao i Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope, Nils Mužnieks, koji se osvrnuo na neohodnost sprovođenja kampanja i edukacija, jačanja kapaciteta i razmjene pozitivne prakse u cilju pune integrisanosti politike rodne ravnopravnosti. U kontekstu promocije i zaštite ljudskih prava žena i politike antidiskriminacije, Mužnieks je pozvao sve one članice Savjeta Evrope, koje nisu potpisale i ratifikovale Istanbulsku konvenciju, da to učine.

Crna Gora je među prvih pet potpisnica ovog pravno obavezujućeg međunarodnog akta, dok po planu monitoringa, koji je predstavljen na sastanku, ona će biti u obavezi da u 2017. izvještava GREVIO o stepenu implementacije pomenute konvencije.

Tokom sastanka  razgovarano je o mogućnostima, ali i institucionalnim izazovima za implementaciju politike rodne ravnopravnosti na međunarodnom i nacionalnom nivou, kao i mjerama koje treba preduzeti u narednom periodu, kako bi ta politika  zemalja članica Savjeta Evrope bila kompatibilna i održiva.

Načelnica Pejović je informisala prisutne o zakonodavnom, strategijskom i institucionalnom okviru za rodnu ravnopravnost, kao i o praksi na nacionalnom i lokalnom nivou, u kontekstu ispunjavanja ciljeva i mjera  zacrtanih Strategijom za rodnu ravnopravnost 2014-2017. Savjeta Evrope.

Na sastanku je usvojen Nacrt preporuka za borbu protiv seksizma koji će biti dostavljen Komitetu ministara na usvajanje, predstavljeni su novi dokumenti Savjeta Evrope i međunarodni projekti u oblasti rodne ravnopravnosti, a izabrano je i novo rukovodstvo ovog tijela, i dogovorene naredne aktivnosti na promociji politika jednakih mogućnosti.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava