Manja slova Veća slova RSS

>

Crna Gora uspostavlja indeks rodne ravnopravnosti

Crna Gora uspostavlja indeks rodne ravnopravnosti
Datum objave: 14.09.2016 12:44 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za statistiku Crne Gore zaključili su danas  Memorandum o saradnji na realizaciji projekta u vezi sa izradom “Indeksa rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori i ostalih zajedničkih aktivnosti u oblasti antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti i manjinskih prava”.

 

Ministar Numanović istakao je da država Crna Gora prepoznaje važnost uspostavljanja jednakih mogućnosti, te da je u našoj državi  uspostavljen snažan zakonodavni i institucionalni okvir kojim se od državnog do lokalnog nivoa obezbjeđuje sprovođenje politike jednakih mogućnosti. Politika jednakih mogućnosti uklanja tradicionalna shvatanja iz nacionalnih razvojnih okvira i ugrađuje rodnu perspektivu u sve politike, programe i institucionalne reforme, istakao je Numanović.

 

On je naveo da su indikatori neophodni za kreiranje i unapređivanje daljeg ambijenta za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti, te da je prepoznata potreba razvijanja mehanizma za praćenje stepena rodne ravnopravnosti.

 

Kako statistika nužno prati generalno sve razvojne politike, Evropska komisija je ustanovila Indeks rodne ravnopravnosti kao takav mehanizam.

 

Direktorica Zavoda za statistiku Gordana Radojević istakla je da su se dosadašnji prioriteti u razvoju zvanične statistike odnosili na ekonomska, socijalna i radna pitanja stanovništva.  Sada se otvorio prostor da, u ovoj fazi evropskih integracija, počnemo razvijati statistiku rodne ravnopravnosti u potpunosti sa evropskim standardima.

 

Ona je navela da će planirani Indeksa rodne ravnopravnosti mjeriti rodnu ravnopravnost indeksom od 1( potpuna neravnopravnost) do 100( potpuna ravnopravnost), kroz šest oblasti: znanje, rad, novac, zdravlja, vrijeme i moć.

 

Razvoj Indeksa rodne ravnopravnosti i drugih statistika iz oblasti diskriminacije doprinijeće efikasnijem vođenju politike ljudskih prava i transparentnijim nespornim rezultatima u prethodnom periodu, poručila je Radojević.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava