Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

ЈАВНИ ПОЗИВ

Датум објаве: 02.11.2015 15:28 | Аутор: Министарство за људска и мањинска права

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ”, број 07/12), Министарство за људска и мањинска права упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама за предлагање кандидата/кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе за израду Стратегије за побољшање положаја Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020 (радни назив)


Задатак Радне групе за израду Стратегије за побољшање положаја Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020 (у даљем тексту: Радна група) јесте израда Стратегије за побољшање положаја Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020.

Невладине организације у Радној групи имају шест представника/ представница.

Право предлагања кандидата/ кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе имају невладине организације чија су подручја дјеловања:

- социјална инклузија и унапређење положаја Рома и Египћана;
- заштита и промоција људских права и слобода;
- демократизација и развој друштва.

Невладина организација може предложити кандидата/кандидаткињу за члана/чланицу Радне групе ако испуњава сљедеће критеријуме:
- је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања овог Јавног позива;
- у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком Радне групе;
- је у претходној години реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком Радне групе;
- је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
- више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници/службенице, односно намјештеници/намјештенице.

Невладина организација дужна је да, уз предлог кандидата/кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе, достави:

- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
- копије акта о оснивању и статута;
- преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком Радне групе;
- копију потврде о поднесеној пореској пријави за претходну годину;
- изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници/службенице, односно намјештеници/намјештенице.

Као кандидат/кандидаткиња за члана/чланицу Радне групе може бити предложено лице које:
- је црногорски држављанин/држављанка са пребивалиштем у Црној Гори;
- посједује искуство у вези са задатком Радне групе;
- није члан/чланица органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, предсједништава и сл.), јавни функционер/функционерка, државни службеник/ службеница, односно намјештеник/намјештеница;

Невладине организације су дужне да за предложеног кандидата/кандидаткињу предају:


- фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе;

- биографију кандидата/кандидаткиње, са подацима о искуству у вези са задатком Радне групе;

- изјаву кандидата/кандидаткиње да није члан/чланица органа политичке партије, јавни функционер/функционерка, руководеће лице или државни службеник/службеница, односно намјештеник/намјештеница;
- изјаву кандидата/кандидаткиње да прихвата кандидатуру за члана/чланицу Радне групе.


Рок за достављање предлога је осам дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата врши се на прописаном обрасцу, који се може преузети са веб странице www.минмањ.гов.ме, на којој ће бити постављен и овај позив.

Прописани образац за предлагање кандидата/кандидаткиње са потребним прилозима, доставља се у просторијама Министарства, радним данима од 9 до 17 часова на адресу:

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ
Министарство за људска и мањинска права

Римски трг, 81 000 Подгорица
са напоменом: “Предлагање кандидата/кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе”.


Министарство ће, у року од три дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.минмањ.гов.ме објавити листу кандидата/кандиткиња који/е су предложени/предложене за члана/чланицу Радне групе, са називима невладиних организација које су га/је предложиле.

Министар за људска и мањинска права ће, у року од пет дана од објаве листе кандидата/кандидаткиња који/е су предложени/не за члана/чланицу Радне групе, изабрати кандидата/кандидаткињу за кога/ју је достављено највише предлога невладиних организација.

Предлог кандидата/кандидаткиње за члана/чланицу Радне групе биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

Овдје можете преузети: Образац за предлагање НВО кандидата за израду Стратегије за Роме и Египћане 2016-2020

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата/кандидаткиња за члана/чланицу Радне групе, могу се доставити електронским путем, на адресу: сокољ.беганај@ммп.гов.ме