Manja slova Veća slova RSS

>

„Poštuj različitosti! Odbaci diskriminaciju! Prihvati čovjeka!”

„Poštuj različitosti! Odbaci diskriminaciju! Prihvati čovjeka!”
Datum objave: 06.08.2015 09:27 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


mmpMinistarstvo za ljudska i manjinska prava kontinuirano sprovodi kampanju o zabrani diskriminacije iu okviru svojih aktivnosti ukazuje na najčešće oblike diskriminacije i afirmiše antidiskriminatornoponašanje.Diskriminaciju treba prepoznati na vrijeme kroz edukativneantidiskriminacione kampanje, te je neohodno konstatno ukazivati na postojanje diskriminacije u društvu, njene pojavne oblike i mehanizme zaštite.

U protekloj godini uspješno je realizovana antidiskriminaciona kampanja pod nazivom „Podržavam, poštujem, štitim, zastupam čovjeka!“

Slogan ovogodišnje kampanje je „Poštuj različitosti! Odbaci diskriminaciju! Prihvati čovjeka!”

Svako lice nosi drugačiju priču i onaga čini posebnim.

Cilj ovogodišnje kampanje je, pored podizanja nivoasvijesti opšte populacije odiskriminaciji, stvaranje tolerantnijeg okruženja i senzibilisanje javnosti, posebno prema licima sa invaliditetom, pripadnicima/cama LGBT populacije,romske populacije i drugih najčešće diskriminisanih društvenih grupa,tediskriminacije po osnovu rodnog identiteta.

Jedna od poruka koje ova medijska kampanja prenosi je značaj poštovanja i uvažavanja prava i sloboda svih naših građana i građanki.
Aktivnosti koje Ministarstvo sprovodi u cilju sprečavanja diskriminatornih oblika ponašanja ističu neophodnost razgovora, snagu dijaloga i edukaciju u smislu prepoznavanja oblika diskriminacije, te njihove prevencije i suzbijanja.

mmpKroz zakonodavni okvir aktivnost na planu zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda ogleda se u primjeni zakona iz oblasti zaštite od diskriminacije, ali i njihove promocije i implementacije - Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o zaštitnuku/ci ljudskih prava i sloboda, Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakona o manjiniskim pravima i slobodama.

Društvu jednakih mogućnosti, društvu u kojem se svako osjeća kao da mu je/joj upravo tu mjesto, sa svim zagarantovanim pravima bez diskriminacije po bilo kom ličnom svojstvu ili pripadnosti, trebalo bi svi da težimo.Različiti stereotipi, kulturne i društvene predrasude, svakodnevno čine da se neko osjeti diskriminisanim ili ugroženim po bilo kom osnovu.Zbog manje bitnih stvari, zarad nebitnih činjnica, društvo ili pojedinac-ka, diskriminišusvjesno ili nesvjesno, prepoznajući diskriminaciju ili ne, ali jednako primjetno onima na koje se to odnosi.Naša je suština jedna, razlikuju nas manje bitne stvari.Jednake potrebe imamo svi kao jedan.

 

 

Poštujrazličitosti!
Odbacidiskriminaciju!
Prihvatičovjeka!

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava