Manja slova Veća slova RSSVijesti

10.12.2020.

Čestitamo 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava kojim obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u modernoj istoriji

Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda čestita svima 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava kojim obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u modernoj istoriji...

04.12.2020.

On- line Regionalni sastanak institucionalnih mehanizama zemalja kandidata za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020

On- line Regionalni sastanak institucionalnih  mehanizama zemalja kandidata  za ulazak u Evropsku uniju i potencijalnih kandidata, Viljnus 2-3. Decembar 2020

Načelnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović predstavila je aktivnosti koje je Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti sprovelo u toku COVID 19 pandemije na Regionalnoj on-line konferenciji istitucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost zemalja kandidata za članstvo u EU, 2 i 3. decembra 2020. godine, u organizaciji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost u Viljnusu...

03.12.2020.

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore

Pokrenuta Rodna mapa Crne Gore - Zajedno. Jednaki. Jači...

01.12.2020.

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša

Dijalog sa lokalnim vlastima i civilnim sektorom o rješavanju stambenog pitanja porodice Beriša

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) prepoznaje i pohvaljuje uspješne akcije Opštine Herceg Novi u cilju socijalne inkluzije Roma i Egipćana istakao je savjetnik u MLJMP Sokolj Beganaj na sastanku sa predsjednikom Opštine Herceg Novi Stevan Katić...

25.11.2020.

Početak kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja simbolizuje odlučnost, borbu za bolju i pravedniji položaj žena i djevojčica koje su bile ili jesu žrtve nasilje... Video

24.11.2020.

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine

Predstavljena analiza o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine

Vestminsterska fondacija za demokratiju predstavila je analizu o marginalizovanim ženama iz dvije crnogorske opštine na sastanku održanom 24. novembra 2020...

24.11.2020.

Izvještaj o doprinosu žena ekonomiji Crne Gore uključujući doprinos kroz neplaćeni rad

Naš dugogodišnji partner na unapređenju politika rodne ravnopravnosti Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori sačinila je Izvještaj o doprinosu žena ekonomiji Crne Gore uključujući doprinos kroz neplaćeni rad...

20.11.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA I PROMOVISANJE LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA, ZAŠTITA PRAVA ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-4/20-26 od 27. februara 2020. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti „Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki“ formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 056-4/20-24 od 14. februara 2020. godine, dana 20. novembra 2020. godine. donijela je:

11.11.2020.

Ekonomsko osnaživanja žena u cilju postizanja rodne ravnopravnosti

Ekonomsko osnaživanja žena u cilju postizanja rodne ravnopravnosti

NVO Mladiinfo Montenegro organizovala je 11.11.2020. godine završnu konferenciju projekta „Kroz biznis do ravnopravnosti“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Cilj projekta je unapređenje ženskog preduzetništva, a specifični cilj podizanje nivoa znanja o preduzetništvu i unapređenje preduzetničkih vještina kod 15 žena iz Podgorice, Nikšića i Berana

05.11.2020.

Crna Gora posvećena integraciji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Crna Gora posvećena integraciji Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i njemačka organizacija “Help” danas su na konferenciji za medije predstavili projekat “Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za socijalnu inkluziju”,