Manja slova Veća slova RSSStrategija za poboljsanje polozaja Roma

18.04.2012.

Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016 sa akcionim planom za sprovođenje za 2012. godinu

Ovdje možete preuzeti Strategiju za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016 sa akcionim planom za sprovođenje u 2012. godini

21.11.2007.

Strategija za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012

Strategija za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori 2008-2012...
Download