Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

27.02.2019.

Jačanje saradnje u oblasti suzbijanja i prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Jačanje saradnje u oblasti suzbijanja i prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama U vezi sa prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, u Crnoj Gori su sprovedene reforme u sistemu socijalne i dječije zaštite, te donešen novi protokol o postupanju relevantnih institucija u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici kojim bi trebalo da se unaprijedi multidisciplinarni odgovor na ovu negativnu pojavu informisano je na sastanku načelnice Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Biljane Pejović, predstavnica NVO “Žena bez granica” (Women without Borders), Edit Schlaffer, osnivačicom, izvršnom direktorkom i Edit Laurom Kropiunigg, projektnom menadžerkom i predstavnicama Forum MNE, Elvirom Hadžibegović Bubanjom, izvršnom direktorkom i Anđelijom Lučić, projektnom menadžerkom.

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti: zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladih organizacija u 2019 . godini u oblasti: zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nvo koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava u oblasti zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i Spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje: Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija u 2019 . godini u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge.

18.02.2019.

Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.02.2019.

Lista predstavnika/ica koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2019 . godini za oblast – Rodna ravnopravnost

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

15.02.2019.

"NE diskriminaciji-DA različitostima"

Ministarstvo za ljudska i manjinska institucija koja ima najvažniju ulogu u borbi protiv homofobije i diskriminacije marginalizovanih grupa u društvu pokazalo je istraživanje u okviru projekta "NE diskriminaciji-DA različitostima" koje je sprovela nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje.

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast razvoj i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Na osnovu član 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava- zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18), i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

01.02.2019.

Javni poziv za NVO- oblast LGBTI

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini ("Službeni list Crne Gore", br. 80/18),