Manja slova Veća slova RSS

>

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU pod nazivom „RECIMO NE DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU  pod nazivom „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“
Datum objave: 21.10.2020 14:41 | Autor: PR Služba

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32ž  Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 I 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-1/20-37 godine od 27.02.2020. godine za finansijsku podršku projektima/programima nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. godini pod nazivom „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“ Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 21.10.2020. godine d o n o s i: ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM OD DISKRIMINACIJE I PROMOCIJU JEDNAKOSTI ZA 2020. GODINU  pod nazivom „RECIMO  NE  DISKRIMINACIJI LICA SA INVALIDITETOM“

Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka NVO 2020 OSI.pdf

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava