Manja slova Veća slova RSS

>

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM
Datum objave: 10.07.2020 14:33 | Autor: PR Služba

Ispis Štampaj stranicu


mmpmmpMinistarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) pokrenulo je proces konsultacija sa organizacijama civilnog društva u cilju jačanja dijaloga o vladinim politikama  i akcijama na polju ljudskih prava.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, mr Aleksandar Saša Zeković, održao je pojedinačne konsultacije sa vodećim romskim nevladinim organizacijama (NVO) „Centar za romske inicijative“,„Mladi Romi“ i „Phiren amenca- Koračajte s nama“. Diskutovano je o ukupnim aktivnostima MLJMP i posebno o impelmentaciji Deklaracije partnera Zapadnog Balkan o integraciji Roma (Poznanska deklaracija).

U razgovoru sa Fanom Delijom, izvršnom koodinatorkom NVO „Centar za romske inicijative“, detaljno je razgovarano o javnim politikama i praksi ljudskih prava pri čemu su posebno adresirana rodna pitanja inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i izazovi u obrazovanju. Delija je istakla potrebu unapređenja podrške i statusa studenata iz romske i egipćanske zajednice na univerzitetima, posebno prema onima koji imaju samofinansirajući status i koji pohađaju postdiplomske studije. Istakla je problem potpunog izostanka podrške kod plaćanja školarina i mentorske pomoći.

Samir Jaha, izvršni direktor NVO „Mladi Romi“ predstavio je najnovije rezultate projekta „Povećanje pristupa i učešće romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelasku na tržište rada“ koji se implemtira uz podršku i saradnju sa Romskim obrazovnim fondom (REF). Projekat je prepoznat kao jedan od najozbiljnijih pristupa ovoj tematici. Detaljno je razgovarano o svim efektima koje projekat proizvodi kao i o implikacijama aktuelne pandemije na isti. Naročita pažnja tokom razgovora je posvećena potrebi da se osigura neupitan kvalitet obrazovnog procesa kako bi učenici iz romske i egipćanske zajednice po završetku osnovne škole imali odgovarajuće znanje. Kod određenog broja roditelja i djece prepoznaje se nezainteresovanost za  dalje školovanje. Ta činjenica proizvodi ozbiljne dugoročne posljedice po buduće intelektualne i kadrovske potencijale romske i egipćanske zajednice. Razgovarano je i kako u praksi funkcionišu određeni mehanizmi podrške inkluziji.

U razgovoru sa Elvisom Berišom, direktorom NVO „Phiren amenca- Koračajte s nama“  istaknuta su pitanja pristupa pijaćoj vodi za brojna domaćinstva, posebno u kontekstu COVID19, kao i o zapošljavanju svršenih srednjoškolaca. Prepoznata je potreba da uspješni pojedinci iz romske i egipćanske zajednice vidljivije predstave crnogorskoj i široj javnosti kako bi se promisali kao uzori. Ova NVO je istakla neophodnim da se Romima i Egipćanima pruži dodatna tehnička i pravna pomoć i usmjerenja u procesu legalizacije neformalnih objekata.

 

Predstavnici svih NVO iznijeli su određene primjedbe u vezi sa podrškom koja se pruža kroz javne konkurse i detaljno su diskutovane brojne konktretne situacije. Zajednički je konstatovano da je proces potrebno i dalje unapređivati u pogledu transparentnosti a posebno produktivnosti podržanih projekata.

Sprovedene konsultacije nametnule su obavezu organizovanja daljih sastanaka sa drugim državnim organima, institucijama i lokalnim samoupravama.

U konsultacijama, pored državnog sekretara, u ime MLJMP su učestvovali savjetnici mr Sokolj Beganaj, Mirela Ramčilović i mr Ramiz Šahman.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava