Manja slova Veća slova RSS

>

Uručeni ugovori nvo-ima za realizaciju projekata u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori

Uručeni ugovori nvo-ima za realizaciju projekata u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori
Datum objave: 27.11.2019 13:39 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo  za ljudska i ljudska i manjinska prava po drugi put dodjeljuje sredstva za projekte nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava marginalizovanih društenih grupa.

Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Blanka Radošević Marović je uručila ugovore nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2019. godinu.

 „Kada je u pitanju zaštita i unapređenje prava LBGTI osoba u Crnoj Gori  ovo ministarstvo Vladi Crne Gore  koji resor je u potpunosti posvećen zaštiti prava ove ranjive, marginalizovane grupe“ saopštila je Radošević Marović.

„Veoma smo zadovoljni kako je prošle godine tekla relizacija projekata nevladinih organizacija koji su za prethodnu godinu dobili sredstva iz budžeta a koja se odnose na projekte NVO vezano za LBGTI prava, i to projekte koji treba da budu nama pomoć u kreiranju politika za zaštitu ove ranjive grupe i sprovođenje mjera zacrtanih strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba 2019-2023“, istakla je Radošević Marović.

Prema riječima Radošević Marović, ovakva dodjela se pokazala kao dobra jer se stvara saradnja na jednom partnerskom nivou i bolje veze sa relevantnim nevladinim organizacijama.

„Projekte koje smo imali prošle godinie značajno su nam pomogli u realizaciji mjera iz strategije,takođe dobili smo jedan vid korisnih istarživanja koja su zapravo pokazali gdje su problemi i istovremeno pomogli nam u kreiranju smjernica za sporovođenje dalje politike zaštite ove ranjive grupe, zaključila je Radošević Marović.

Ukupan iznos dodjeljenih sredstava za oblast zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba za 2019. godinu je 149.284,00 eura, a ista su raspodijeljena za realizaciju 9 projekata/programa, ocjenjena od strane nezavisnih procjenivača sa najvećim brojem bodova.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava