Manja slova Veća slova RSSPublikacije

04.12.2020.

RODNA MAPA

https://www.rodnamapa.me/

27.03.2019.

Zenka: Sprovođenjem ROMACTED programa kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice

Zenka: Sprovođenjem ROMACTED programa kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice

Daljim jačanjem održive politike socijalne integracije Roma i Egipćana kroz angažman lokalnih vlasti osnažiće lokalne romske zajednice, saglasni su ministar Mehmed Zenka i šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angela Longo.

28.01.2019.

Žene i muškarci u Crnoj Gori 2018.

Ovdje možete preuzeti publikaciju Žene i muškarci u Crnoj Gori 2018...

29.03.2018.

Održan kvartalni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima Roma

Održan kvartalni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima Roma

sim redovnog izvještavanja o realizovanim aktivnostima prisutni su upoznati da je Vlada Crne Gore u martu ove godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 – 2020, za 2018. godinu, kao i izvještaj o sprovođenju Strategije za 2017. godinu, koji će biti dostupni na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Takođe, najavljen je Roma dijalog-forum koji će se održati u Podgorici u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju u partnerstvu sa Mninistasrstvom za ljudska i manjinska prava, kao i Roma seminar koji će se održati u Podgorici u organizaciji Delegacije EU i Evropske Komisije

13.12.2016.

Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba

Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba

Zbornik naučnih i stručnih radova pod nazivom “Bezbjednost i osnovna prava: Dimenzije i perspektive sigurnosti LGBT osoba"razmatra brojne dimenzije i perspektive (ne)sigurnosti LGBT osoba iz ugla akademske i naučne zajednice, profesionalnog policijskog života, aktivizma i servisa koji pomažu izvjesnost svakodnevnog života. Polazna osnova u publikaciji je bezbjednost pojedinca/ke kao indikatora ukupne bezbjednosti jednog društva, dok je tolerancija predstavljena kao kategorija bezbjednosti.

16.11.2016.

Žene i muškarci u Crnoj Gori 2016.

Žene i muškarci u Crnoj Gori 2016.

Ovdje možete preuzeti publikaciju Žene i muškarci u Crnoj Gori 2016.

16.11.2016.

Bilten o ljudskim pravima 2016.

Bilten o ljudskim pravima 2016.

Bilten o ljudskim pravima 2016. obuhvatio je informacije,zanimljivosti i činjenice u vezi sa oblašću ljudskih prava. Pristup ljudskim pravima u ovoj publikaciji je sa istorijskog aspekta, filozofskog, pravnog i evropskog.

19.01.2015.

ŽENE I MUŠKARCI U CRNOJ GORI

Ovdje možete preuzeti publikaciju Zene i muškarci u Crnoj Gori

04.06.2014.

Program za ekonomsko osnaživanje žena u Baru

Program za ekonomsko osnaživanje žena u Baru

Ovdje možete preuzeti Program za ekonomsko osnaživanje žena u Baru...

14.03.2014.

Prakticni uvod u evropske standarde protiv diskriminacije

Prakticni uvod u evropske standarde protiv diskriminacije

Ovdje možete preuzeti Praktični uvod u evropske standarde protiv diskriminacije