Manja slova Veća slova RSSPravila za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice

08.04.2013.

RREGULLAT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË POPULLIT PAKICË OSE TË KOMUNITETIT TË PAKICAVE TË TJERA NACIONALE

RREGULLAT PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË POPULLIT PAKICË OSE TË KOMUNITETIT TË PAKICAVE TË TJERA NACIONALE

01.04.2013.

Laćharimata vaš alomata dženenđe e Konsilese e minoritose etnosesko ja aver minoritose nacionalnune khetanako

Laćharimata vaš alomata dženenđe e Konsilese e minoritose etnosesko ja aver minoritose nacionalnune khetanako

01.04.2013.

Pravila za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice u ćirilici

Pravila za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice u ćirilici

01.04.2013.

Pravila za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice u latinici

Pravila za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice