Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

10.11.2017.

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3

Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3 Aleksandra Popović, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava kazala je da gotovo da nema lica sa invaliditetom koja su se prijavila na konkurse za zapošljavanje u državnoj ili lokalnoj upravi. Ona je poručila licima s invaliditetom koja su zainteresovana za rad u javnoj upravi da prate redovno konkurse kako bi prepoznali potencijalne mogućnosti za svoje radno angažovanje, kako u državnoj upravi, tako na upravi na lokalnom nivou.

27.10.2017.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

16.10.2017.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Zakona o registrovanom partnerstvu

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv

16.10.2017.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti za izradu Akcionog plana za 2018. za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018

Javni poziv za konsultacije zainteresovanoj javnosti za izradu Akcionog plana za 2018. za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018

Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje

14.10.2017.

Međunarodni dan bijelog štapa

Međunarodni dan bijelog štapa

Povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svim osobama oštećenog vida kao i njihovim savezima i organizacijama, čestita ovaj dan u nadi sa će se u narednom periodu susretati sa sve manje poteškoća u svom okruženju u odnosu na svoj invaliditet.

07.10.2017.

Podrška lokalnim zajednicama u izradi planova za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom

Podrška lokalnim zajednicama u izradi planova za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom

Radionica je okupila predstavnike/ce svih crnogorskih opština i nevladinih organizacija iz lokalnih sredina sa namjerom da steknu nova, ali i unaprijede postojeća znanja u oblasti izrade lokalnih akcionih planova za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, u svim lokalnim zajednicama u Crnoj Gori.

06.10.2017.

Završena radionica na temu zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom

Završena radionica na temu zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u kontinuitetu, posljednih sedam godina organizuje edukativne cikluse o primjeni antidiskriminatornog zakonodavstva i prakse, u okviru kojih je jedna seminar/radionica posvećena temi zaštite i unaprijeđenje prava i sloboda lica sa invaliditetom.

06.10.2017.

Najava: Dvodnevna radionica o pravima lica s invaliditetom počinje danas u Baru

Najava: Dvodnevna radionica o pravima lica s invaliditetom počinje danas u Baru

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uz podršku Savjeta Evrope organizuje pomenutu radionicu sa ciljem definisanja ključnih aktera u sprovođenju Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. Na nacionalnom i loklanom nivou, osnovnih pretpostavki za njeno uspješno sprovođenje, instrumente za implementaciju, te povezivanje ciljeva,aktera i instrumenata u lokalnim akcionim planovima.

23.09.2017.

Još jedan uspješno završen Montenegro prajd

Još jedan uspješno završen Montenegro prajd

Da je Crna Gora država koja ima kapacitete da prihvati sve svoje različitosti i jača nivo tolerancije u svom društvu, potvrđeno je još jednom na današnjem petom Montenegro prajdu, održanom u Podgorici.

16.08.2017.

In Memoriam: Milan Šaranović

In Memoriam: Milan Šaranović

Milan je imao značajnu ulogu u doprinosu poštovanju ljudskog dostojanstva i prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Sa posebnim žarom zalagao se za smanjivanje višestruke diskriminacije osoba sa invaliditetom i unapređenje kvaliteta njihovog života.