Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

12.12.2019.

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija predloženih za člana radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu čl. 8 stave 1 Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategije (Sl.list CG br. 41/18), a u skladu sa Javnim pozivom za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije od 29.11.2019 godine Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

10.12.2019.

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Prava lica sa intelektualnim smetnjama u fokusu Dana ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao je da se lica sa intelektualnim smetnjama još uvijek suočavaju sa visokim stepenom diskriminacije što pokazuju i istraživanja

10.12.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije u dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Rožajama

Pozorisna predstava o dječijim pravima "Da sam neko ko vlada planetom" u izvedbi Šante Pante, slagalice prilagodjene djeci sa intelektualnim invaliditetom koje promovisu pravo na dom i porodicu, pravo na inkluzivno obrazovanje, pravo na igru i pravo na razlicitost, kao i didakticka sredstava samo su jedan od nacina kojim je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava promovisalo pravo svih na zivot bez diskriminacije...

09.12.2019.

Najava:“Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizuje konferenciju “Poštovanje ljudskih prava osoba sa intelektualnim smetnjama”, koja će se održati sjutra 10. decembra u hotelu “Podgorica” sa početkom u 10 časova.

04.12.2019.

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Zenka: Opština Petnjica je dobar primjer poštovanja i njegovanja multikulturalnih i multikonfersionalnih odnosa u Crnoj Gori

Ministar je izrazio zadovoljstvo činjenicom da jedna mlada opština kao što je Petnjica, koja je svega šest godina unazad obnovila svoju samostalnost, uspjela da pokaže svoju jasnu viziju i sprovodi aktivnosti za ukupni napredak u tom smjeru

02.12.2019.

Lica sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljiva:njihovo učešće u javnom životu pokazatelj stepena integrisanosti u društvu

Lica sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljiva:njihovo učešće u javnom životu pokazatelj stepena integrisanosti u društvu

Vlada Crne Gore stvara uslove za aktivno uključivanje lica sa invaliditetom u društveno-politički život budući da je jednako ostvarivanje ljudskih prava jedan od najvažnijih pretpostavki demokratije, kazala je Blanka Radošević-Marović na Okruglom stolu koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo u susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom

29.11.2019.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu čl.1 i čl. 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite ljudskih prava i/ili zaštita od diskriminacije, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije.

27.11.2019.

Uručeni ugovori nvo-ima za realizaciju projekata u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori

Uručeni ugovori nvo-ima za realizaciju projekata u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori

Ministarstvo za ljudska i ljudska i manjinska prava po drugi put dodjeljuje sredstva za projekte nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava marginalizovanih društenih grupa.

26.11.2019.

Sjutra uručivanje ugovora nevladinim organizacijama na osnovu Odluke u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2019. godinu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 27. novembra 2019. godine, potpisivanje i uručivanje ugovora nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2019. godinu.

18.11.2019.

Obavjestenje o ishodu postupka za kampanju o zabrani diskriminacije

Obavjestenje o ishodu postupka za kampanju o zabrani diskriminacije