Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

27.04.2016.

Započeo VI ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminacije

Započeo VI ciklus edukacije iz oblasti antidiskriminacije Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započelo je realizaciju ovogodišnjeg VI ciklusa edukacija o zabrani diskriminacije, promociji jednakosti i poštovanju principa ravnopravnosti, danas u Pržnu. Prva seminar/radionica pružiće temeljniji uvid u komparativnu analizu crnogorskog i evropskog pravnog okvira u oblasti zabrane diskriminacije, a o temi će detaljno govoriti zamjenik Ombudsmana za antidiskriminaciju Siniša Bjeković. Ovogodišnji polaznici/e obuke su predstavnici/e svih Centara za socijalni rad u Crnoj Gori.

26.04.2016.

Najava: Počinje VI ciklus edukacija o zabrani diskriminacije

Najava: Počinje VI ciklus edukacija o zabrani diskriminacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori započinje novi, VI ciklus edukacija o zabrani diskriminacije, promociji jednakosti i poštovanju principa ravnopravnosti.

14.04.2016.

Konferencija na temu brige o starim licima započela danas u opštini Bar

Konferencija na temu brige o starim licima započela danas u opštini Bar

U Sutomoru je danas započeo rad dvodnevne regionalne konferencije na temu proširenja obima servisa za uslugu starim licima i postizanja njihove održivosti. Učesnici/e konferencije su predstavnici organizacije Crvenog krsta iz Crne Gore, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

15.03.2016.

Predstavljen projekat "Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori"

Predstavljen projekat "Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori"

Nakon završenog projekta SOCCER, u decembru prošle godine, kojim je Savjet Evrope pružio podršku instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ustavnom sudu, danas je, u Podgorici održana konferencija povodom obilježavanja početka projekta “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije”. Podršku projektu dala je i Evropska unija.

14.03.2016.

Lista kandidata/kinja predloženih za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja predloženih za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

08.03.2016.

Saopštenje za javnost povodom navodne zloupotrebe ljudskih prava štićenika/ca Zavoda "Komanski most"

Saopštenje za javnost povodom navodne zloupotrebe ljudskih prava štićenika/ca Zavoda "Komanski most"

Tragom informacije da su se punoljetni/e štićenici/e Javne ustanove Zavod „Komanski most” našli/e u biračkom spisku, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava najoštije osuđuje potencijalne zloupotrebe lica sa teškim oblicima invaliditeta po bilo kom osnovu.

01.03.2016.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

Ministratsvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

01.03.2016.

Javni poziv za predlaganje člana/ice za Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (''Sl.list CG''br. 7/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Akcionog plana za 2016. godinu za implementaciju Strategije unapređenja kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018.

17.02.2016.

Konferencija "Tretman bolesti zavisnosti u Crnoj Gori- prilike i potrebe"

Resorno Ministarstvo do sada je na godišnjem nivou, počev od 2011. godine, sprovelo V ciklusa edukacija o mehanizmima zaštite od diskriminacije i promociji antidiskriminatornog ponašanja i prakse. Ovu kompleksnu obuku prošli su predstavnici/e organs državne uprave, pravosudnih organa, organa lokalne samouprave, predstavnici/e svih podružnih jedinica i ispostava policije, predstavnici/e svih inspekcijskih službi, sudova za prekršaje i predstavnici/e tužilaštva.

16.02.2016.

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Lista kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije