Manja slova Veća slova RSS

>

Odbor za ljudska prava i slobode Crne Gore ponovio podršku Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Odbor za ljudska prava i slobode Crne Gore ponovio podršku Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola
Datum objave: 18.06.2020 15:32 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Usvajanje Predloga zakona o životnom partnerstvu lica istog pola je prilika da se pokaže puni demokratski kapacitet Skupštine i države Crne Gore, jer će ovaj zakon biti veliki korak za poboljšanje kvaliteta života LGBT zajednice, poručeno je sa 61. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode.

Na danas održanoj 61. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode razmotreni su Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023. godina sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2020. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu.

Uvodno obrazloženje Predloga zakona dala je generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Blanka Radošević Marović koja je saopštila da je Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola identičan tekstu Predloga zakona koji je bio u skupštinskoj proceduri 2019. Iako je 2019. godine Predlog zakona dobio podršku na Zakonodavnom odboru, Odboru za ljudska prava i slobode i Odboru za rodnu ravnopravnost, isti nije usvojen na plenumu. Naglasila je da je predlagač imao ozbiljan pristup u pripremi Predloga zakona, a aktivnosti su počele 2013. Tokom 2015. i 2016. godine, uz pomoć eksperata Savjeta Evrope i domaćih stručnjaka, uradili su Analizu modela zakona o  životnom partnerstvu lica istog pola u zemljama Evropske unije i zemljama regiona i Analizu koja se bavila unutrašnjim pravnim poretkom Crne Gore kako bi našli model koji najbolje odgovara crnogorskim uslovima. Detaljno je sagledan i analiziran važeći pravni okvir koji reguliše oblasti koje su od značaja za donošenje ovog zakona, među kojima su Ustav, Porodični zakon, Zakon o nasleđivanju, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o obligacionim odnosima i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema njenim riječima odredbe Predloga zakona isključivo se odnose na istopolne partnere, sadrže adekvatna i prihvatljiva rješenja kojima se uređuje životna zajednica lica istog pola i usklađene su sa Ustavom Crne Gore. Predlogom zakona je normirano izdržavanje partnera i imovinski odnosi. U pogledu prava i obaveza u sistemu zdravstvenog osiguranja, kao i u pogledu prava iz socijalne i dječje zaštite istopolni partneri su izjednačeni sa bračnim drugovima.

Predsjednik Odbora dr Halil Duković je podsjetio da je Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola bio u skupštinskoj proceduri prošle godine i da je isti razmotren na 31. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, 27. februara 2019. kada je većinom glasova podržan. Nažalost, Predlog zakona nije dobio potrebnu većinu prilikom glasanja na sjednici Skupštine 31. jula 2019. 

Pored poslanika/ca u na sjednici Odbora učestvovali/e su predstavnici/e institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prava LGBT osoba.

Predstavnici/e LGBTI zajednice iskazali/e su zadovoljstvo što se nakon godinu Predlog zakona opet razmatra na sjednici Odbora i da očekuju da će Predlog zakona biti usvojen na sjednici Skupštine.

Odbor je, većinom glasova, podržao Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i predložio Skupštini da ga usvoji sa četiri Amandmana Odbora koje je prihvatila predstavnica predlagača.

Takođe, razmotrena je i Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2020. godinu i Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2019. godinu, gdje je konstatovano da je ovo drugi po redu dokument usmjeren na zaštitu prava pripadnika LGBT zajednice koji objedinjuje djelatnosti čitavog niza državnih resora, kao i civilnog sektora koji se bavi zaštitom prava LGBTI osoba i da je zbog preciznosti, mjerljivosti i jasnoće prezentovana kao model za izradu strateških dokumenata u državama regiona.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava