Manja slova Veća slova RSS

>

Završen VIII ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije i primjene antidiskriminacionog zakonodavstva

Završen VIII ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije i primjene antidiskriminacionog zakonodavstva
Datum objave: 03.06.2019 14:38 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Posljednjom radionicom na temu zabrane diskriminacije lica sa invaliditetom završen je osmi ciklus edukacija iz oblasti zaštite od diskriminacije, koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava već sedam godina realizuje, prema planu za edukaciju državnih službenika, nosioca pravosudnih funkcija i zaposlenih u drugim organima, organizacijama i institucijama koji dolaze u kontakt sa slučajevima diskriminacije.

Ove godine planom edukacije obuhvaćena su 22 polaznika/polaznice, a iste su se održavale u Ulcinju i Beranama.

Ovogodišnji ciklus obuka Ministarstvo je organizovalo za kontakt-osobe u lokakalnim samoupravama koje sarađuju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava u vezi sprovođenja politika zaštite ranjivih grupa na lokalnom nivou.

Cilj ovih edukacija jeste da se profesionalno osposobi što veći broj službenika/službenica za prepoznavanje svih oblika diskriminacije u praksi. Namjera nam je da, shodno tome, obezbjedimo bolju  zaštitu i podršku licima koja su izložena diskriminaciji.

Polaznici/polaznice su imali/e priliku da pohađaju seminare/radionice koje su vodili iskusni predavači na teme o pravnom okviru zabrane diskriminacije, zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, zabrani diskriminacije po osnovu pola/roda, zabrane diskriminacije po osnovu rasne i etničke pripadnosti, zabrani diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili interseksualnih karakteristika, zabrani dikriminacije zavisnika od psihoaktivnih supstanci (HIV/AIDS).

Naime, kroz ovaj sistem edukacija polaznicima/polaznicama  treninga prezentovan je cjelokupni pravni režim zabrane diskriminacije, a obukom su obuhvaćeni i posebni oblici diskriminacije sa kojima se svi srijećemo tokom obavljanja profesionalnih dužnosti.

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava, Blanka Radošević Marović uručila je sertifikate predstavnicima/predstavnicama 15 lokalnih samouprava koji/e su uspješno završili/e ovogodišnji cilus edukacija.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava