Manja slova Veća slova RSS

>

Panel diskusija" Ljudska prava u Crnoj Gori"

Panel diskusija" Ljudska prava u Crnoj Gori"
Datum objave: 09.12.2015 16:40 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvorio je danas panel o ljudskim pravima u Crnoj Gori zajedno sa stalnom koordinatorkom Sistema Ujedinjenih nacija u zemlji Fionom Mekluni. Panel diskusija održana je u Eko zgradi Ujedinjenih nacija, a u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Sistema Ujedinjenih nacija u zemlji.

Ministar je poručio da se čovjek se rađa slobodan i po rođenju mu pripadaju sva prava i slobode koja uživa zajedno sa svim drugim ljudima. Svi uživaju prava iste sadržine i jednaku zaštitu svojih prava. Niko nema pravo da ih oduzme drugome, ni zbog kakvog razloga. Država ne može opozvati. jedno se pravo ne može uživati na račun drugog. Sva ljudska prava su podjednako važna i međusobno zavisna. Univerzalna, neotuđiva, neponištiva, nedjeljiva, svoja, poštovana, kršena, ljudska prava su aktuelna tema već više od 2000 godina.
Sa ciljem da zaštite ljudska prava, očuvaju mir i rješavaju sukobe među državama funkcionišu mnoge unije i savezi u svijetu. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Međutim, naglasio je Ministar, temelje vladavine prava potrebno je jačati da bi se ispratili najnoviji zahtjevi koje savremeno doba i društvo postavljaju ispred svih nas.
On je dodao da se Vlada Crne Gore, resorno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, bavi zaštitom i unapređenjem ljudskih i manjinskih prava, unapređenjem svijesti našeg društva u cilju većeg poštovanja tih prava i većeg stepena tolerancije prema osobama koje su po bilo kom svojstvu drugačije od ostalih.
„U svom radu, preduzimamo zakonodavne aktivnosti u skladu sa potrebama i promjenama u društvu i uz uvažavanje preporuka Evropske komisije“, izjavio je on. Takođe, aktivnosti koje će se intezivirati u predstojećem periodu imaće u fokusu bolju implementaciju zakonskog okvira kroz multidisciplinarni pristup svih relevantnih subjekata, konstatovao je minister Numanović.

Na panelu su govorili gospoda Milorad Šćepanović, Šućko Baković i Benžamin Perks, dok je panel diskusijom moderirala prof. dr Ivana Jelić.

 
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava