Manja slova Veća slova RSS

>

Ministar Numanović učestvovao na VII zasijedanju dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore

Ministar Numanović učestvovao na VII zasijedanju dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore
Datum objave: 27.11.2015 16:42 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Pitanje: Mislite li da je zakon dovoljan da se spriječi diskriminacija?

Da bi se spriječila diskriminacija nije dovoljno samo postojanje Zakona o zabrani diskriminacije i drugih zakona koji regulišu ovu materiju.

Prije svega, potrebno je da svi građani i građanke budu informisani o tome šta je to diskriminacija, kakva može biti i kojim institucijama se mogu obratiti u slučaju povrede ljudskih prava i sloboda.

Diskriminacija je negativno ponašanje. Diskriminacija je pravljenje razlike prema jednom licu u odnosu na druga lica, isključivanje, ograničavanje i svako nejednako postupanje, samo zbog činjenice što je to lice po nekoj svojoj karakteristici ili ličnom svojstvu različito od drugih.

Da bi se otklonila diskriminacija potrebno je djelovanje svih institucija sistema i to: Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsmana), Inspekcijskih službi, Tužilaštva, Sudova, Policije. Ali, osnovno znanje i predstavu o značaju tolerancije i uvažavanja različitosti svako od nas prvo nosi iz porodičnog okruženja, zatim iz školskih klupa. Tako da jako veliku ulogu u razvoju naše svijesti u pravcu poštovanja drugačijih od sebe imaju porodica i obrazovni sistem.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine radi edukacije iz oblasti antidiskriminacionog ponašanja svih onih čija je nadležnost borba protiv diskriminacije. Naši službenici/e upoznaju ih sa mehanizmima zaštite od diskriminacije, a kroz medijske kampanje vrši promociju antidiskriminacionog ponašanja.

Nacionalni institucionalni mehanizam za borbu protiv diskriminacije je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman). Zadatak ove institucije je da štiti i unapređuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena. Takođe, tu moram pomenuti i državna tužilaštva, organe za prekršaje, inspekcijske organe i upravu policije.

Sasvim sigurno koliko god da je Zakon dobar ukoliko se ne primjenjuje, ne možemo reći da je koristan društvu. Moramo raditi na uspješnoj primjeni Zakona, i to je onaj teži dio nakon što se svaki zakon usvoji.

Javnost mora biti informisana o tome na koji način Zakon može pomoći i koja su prava građana/ki zaštićena tim Zakonom. Onda Zakon postaje primjenljiv i uspješan kada našim građanima/kama koristi u praksi.

Takođe, Zakon nosi i kaznene odredbe koje su tu da bi prekršioci Zakona platili kaznu i, na kraju, na teži način naučili lekciju da svako mora poštovati prava i slobode drugih ljudi, jednako kao i svoja.

Zaključićemo da se samo kroz zajedničko djelovanje svih subjekata institucija sistema, može ostvariti kvalitetna zaštita od diskriminacije. To znači da svako daje svoj doprinos opštem uspjehu, jer svaki je uspjeh zajednički na ovom polju isto kao i neuspjeh. Društvo je jako koliko i bilo koji njegov pojedinac ili pojedinka.

Zahvaljujem na pažnji.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava