Manja slova Veća slova RSSDirektorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda

10.12.2020.

Čestitamo 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava kojim obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u modernoj istoriji

Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda čestita svima 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava kojim obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u modernoj istoriji...

06.10.2020.

Brošura: ''DAKLE, ŠTO JE TO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE'

Brošura:

“U okviru projekata Savjeta Evrope ''Kraj seksualnom zlostavljanju i seksualnoj eksploataciji djece putem interneta'' (End Online Child Sexual Exploitation and Abuse@Europe) čija je Crna Gora korisnica, pripremljena je verzija Lanzarot Konvencije prilagođena djeci, pod nazivom ''DAKLE, ŠTO JE TO SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE''...

15.09.2020.

KONSULTACIJE O ZAŠTITI BRANITELJA_KI LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JE PRIMJER DOBRE PRAKSE

KONSULTACIJE O ZAŠTITI BRANITELJA_KI LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI - MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA JE PRIMJER DOBRE PRAKSE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) je učestvovalo u konsultacijama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) sa državnim organima, Ombudsmanom i organizacijama civilnog društva o poštovanju prava i zaštiti braniteljki i branitelja ljudskih prava u Crnoj Gori

10.09.2020.

Sastanak sa predstavnicama Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana

Sastanak sa predstavnicama Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Ministarstva za ljudska i manjinska prava Blanka Radosević Marović, u utorak 8. septembra 2020. godine održala je sastanak sa predstavnicama Mreže Zlatnih savjetnika Ombudsmana, Milicom Radulović, Ianom Jovanović, Jasminom Berišaj i Janom Radunović. U razgovoru su učestvovale i Duška Šljivančanin, savjetnica Zaštitnika za oblast prava djeteta i Milica Joksimović, samostalna savjetnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

05.08.2020.

Uručeni ugovori nevladinim organizacijama kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020. godinu

Uručeni ugovori nevladinim organizacijama kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020. godinu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uručilo je danas ugovore nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom i dopunom Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020. godinu

25.07.2020.

REAGOVANJE MLJMP: JOŠ ODLUČNIJE PROTIV STEREOTIPA i PREDRASUDA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) poštuje nezavisnost i samostalnost svakog advokata i ukazuje da advokatska profesija ima odgovornost da kroz vladavinu prava doprinosi otvorenom društvu u kojem se na različitost ne odgovara najavom nasilja

23.07.2020.

Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekta/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020. godinu

Na osnovu člana 19 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br.56/2014, 20/2015, 40/2016 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020.godinu, Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), donosi Odluku o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekta/programa nevladinih organizacija u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2020. godinu

10.07.2020.

ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI UNAPREĐENJA KVALITETA ŽIVOTA LGBTI OSOBA U CRNOJ GORI ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11, 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 013/18 od 28.02.2018), a u vezi sa Javnim konkursom broj 056-2/20-11, od 27. februara 2020. godine nevladinim organizacijama za finansijsku podršku projektima/programima koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija koji doprinose unapređenju kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori, Ministarstva za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Komisija), dana 10. jula 2020. godine donosi

01.07.2020.

Usvojen Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola

Usvojen Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava izražava zadovoljstvo što je nakon dugogodišnjeg predanog rada na unapređenju položaja LGBTI osoba u Crnoj Gori, konačno usvojen Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola

18.06.2020.

Odbor za ljudska prava i slobode Crne Gore ponovio podršku Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Odbor za ljudska prava i slobode Crne Gore ponovio podršku Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Usvajanje Predloga zakona o životnom partnerstvu lica istog pola je prilika da se pokaže puni demokratski kapacitet Skupštine i države Crne Gore, jer će ovaj zakon biti veliki korak za poboljšanje kvaliteta života LGBT zajednice, poručeno je sa 61. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode.