Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Мехмед Зенка: Дитëт е Курбан Бајрамит тë сјеллин схëндет дхе гëзим пëр тë гјитхë ата që е фестојнë

Мехмед Зенка: Дитëт е Курбан Бајрамит тë сјеллин схëндет дхе гëзим пëр тë гјитхë ата që е фестојнë
Датум објаве: 20.08.2018 11:26 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


 

Ме растин е фестëс сë Курбан Бајрамит, схпрех уримет мë тë пëрземëрта пëр креун е Басхкëсисë Исламе нë Мал тë Зи, Рифат еф. Фејзиq дхе тë гјитхë qyтетарëт е бесимит ислам.Ле që дитëт е Курбан Бајрамит тë сјеллин схëндет, лумтури дхе гëзим, та фестони нë гјирин е фамиљес дхе миqве. Дхурата мë е мадхе дхе мë е букур нга Перëндиа ëсхтë фамиља, прандај мос е ињорони атë нë кëто дитë Бајрами.

Симболика е Курбан Бајрамит схифет нë сакрифицë дхе дхуратë, прандај дëсхирој që бесимтарëт нë суазат е влераве мë тë мира исламе ме тë афермит дхе комсхите që тë ндајнë јо ветëм трyезен е бегатсхме, пор тë дхуројне едхе тë мирен дхе тë трегојне дасхури дхе миркуптим пëр тë гјитхë њерзит е посацëрисхт пëр ата që канë невојë.Јеми пјесë е њë схоqëрие  е цила пëркрахë миqëсинë дхе респектин ндај феве тë ндрyсхме, њë схоqëри тë цилëс куррë нук и ка мунгуар хуманизми, мирëкуптими дхе  респекти ндај тë афëрве.Прандај, дëсхирој që тë гјитхë бесимтарëве дхе бесимтареве тë фесë исламе влерат е Бајрамит т’у мбусхин земрат ме нгрохтëси, паqе дхе мирëси, схтëпитë ти кени тë мбусхура ме лумтури дхе синqертет, дхе кëто тë јенë нxитје пëр тë  форцуар едхе мë схумë бесимин дхе басхкëпунимин мес њерëзве.

Дëсхирој që Курбан Бајрами тë фестохет ме дињитет дхе нë фрyмëн е Исламит. Тë гјитхë qyтетарëве тë бесимит ислам гëзуар дхе пëр схумë вите феста е Курбан Бајрамит!МИНИСТРИМехмед Зенка