Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

14.05.2018.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs "Za rodni balans u Crnoj Gori"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs "Za rodni balans u Crnoj Gori" Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva ljudska i manjinska prava, objavljuje JAVNI KONKURS "Za rodni balans u Crnoj Gori" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodna ravnopravnost.

07.05.2018.

Kopenhagen: “ Rodna ravnopravnost – otvaranje puteva za pokretanje Strategije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018-2023“

Kopenhagen: “ Rodna ravnopravnost – otvaranje puteva  za pokretanje Strategije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018-2023“

Na konferenciji “ Rodna ravnopravnost – otvaranje puteva za pokretanje Strategije Savjeta Evrope za rodnu ravnopravnost 2018-2023“, koja je održana u Kopenhagenu,Danska, 3- 4. maja, u okviru danskog presjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope, Biljana Pejović, načelnica za poslove rodne ravnopravnosti, istakla je aktuelna dešavanja u oblasti rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

26.04.2018.

Jačati regionalnu saradnju u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda

Jačati regionalnu saradnju u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda

Danas je u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan sastanak sa savjetnicom ministarke za ljudska prava i izbjeglice u BiH, Sanjom Škuletić – Malagić.

20.04.2018.

Rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Na našim prostorima 42 % žena, odnosno skoro svaka druga žena, tokom života bila je izložena nekoj vrsti nasilja od muža ili partnera, prema podacima istraživanja koje su sproveli UNDP i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz finansijsku podršku EU. Seminar “Rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje” održan je danas u Zavodu za školstvo, u partnerstvu sa Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

17.04.2018.

Načelnica Pejović učestvovala na sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC) u Strazburu

Načelnica Pejović učestvovala na sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC) u Strazburu

Komisija za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC) održala je 13. sastanak u Strazburu, gdje se raspravljalo o novoj Strategiji Savjeta Evrope o ravnopravnosti polova od 2018. do 2023. godine, kao i o procesu izrade nacrta preporuke Savjeta ministara za spriječavanje i suzbijanje seksizma. Na konferenciji je, ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Vlade Crne Gore, učestvovala načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Biljana Pejović.

18.03.2018.

Pejović na Regionalnoj konferenciji “Sprovođenje Istanbulske konvencije Vijeća Evrope - izazovi i naredni koraci”

U organizaciji Agencije za ravnopravnost polova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u Sarajevu je, od 15. do 17. 3. 2018.godine održana Regionalna konferencija “Sprovođenje Istanbulske konvencije Vijeća Evrope - izazovi i naredni koraci”. Predstavnici i predstavnice institucionalnih gender-mehanizama iz Srbije, Crne Gore i Makedonije, međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i više od 60 predstavnika relevantnih institucija, ustanova i organizacija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini uzelo je učešće na ovoj konferenciji.

07.03.2018.

Ministar Zenka na osmom zasijedanju Ženskog parlamenta

Ministar Zenka na osmom zasijedanju Ženskog parlamenta

Ministar Zenka učestvovao je na osmom zasijedanju Ženskog parlamenta koje je održano danas u Skupštini Crne Gore. Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore organizovao je zasijedanje Ženskog parlamenta na kojem su predstavnice ženskih asocijacija parlamentarnih partija i predstavnice civilnog društva postavljale pitanja članovima/icama Vlade Crne Gore.

02.03.2018.

U Podgorici otvoren sajam ženskog preduzetništva

U Podgorici otvoren sajam ženskog preduzetništva

Udruženje preduzetnica Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Glavnim Gradom, Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje organizuje Sajam ženskog preduzetništva u Podgorici, koji je otvoren danas u tržnom centru Mall of Montenegro.

01.03.2018.

Najava:Sajam ženskog preduzetništva

Najava:Sajam ženskog preduzetništva

Udruženje preduzetnica Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Glavnim gradom, Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje organizuje Sajam ženskog preduzetništva u Podgorici, 2. i 3. marta 2018 godine.

28.02.2018.

Saopštenje u vezi sa članom/icom Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvu za ljudska i manjinska prava na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti objavljenog na portalu Ministarstva za ljudska i manjinska prava dana 12.02.2018. godine, nije stigao ni jedan predlog za člana/icu Komisije.