Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

08.10.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu novog Programa sprovođenja za 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

18.09.2018.

Sarajevo: Razmijena iskustava i dobrih praksi u oblasti političke participacije žena

Sarajevo: Razmijena iskustava i dobrih praksi u oblasti političke participacije žena

Na nedavno održanoj regionalnoj konferenciji „U susret Izborima 2018: Povećavanje učešća žena na mjestima političkog odlučivanja u BiH“, u Sarajevu predstavljena je medijska kampanja „Mi predstavljamo kandidatkinje – Vi birate“, koju je pokrenula Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Savjeta Evrope. Konferencija je imala poseban značaj na javno mnjenje, biračko tijelo i političke aktere u BiH, jer je održana uoči Opštih izbora u BiH, planiranih za oktobar 2018. godine.

23.07.2018.

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Jaša Alfandari ispraćen dostojanstvenom komemoracijom

Ministar Zenka rekao je da je odlaskom Jaše Alfandarija Crna Gora izgubila velikog prijatelja i saradnika, te da će Vlada Crne Gore nastaviti konstruktivno da izgrađuje odnose između države Crne Gore i Jevrejske zajednice Crne Gore njegovim stopama, nastojeći da očuva i dalje unaprijeđuje zaostavštinu koju je gospodin Alfandari nesebično ostavio za sobom.

18.07.2018.

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

Uložiti više napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima

Okrugli sto ”Položaj žena sa invaliditetom u Crnoj Gori“ koji je održan juče u Nikšiću, u organizaciji NVO Ženske alijanse za razvoj i Centra za žene sa invaliditetom, uz podršku ambasade Australije, okupio je zainteresovane relevantne nacionalne i lokalne aktere koji rade na poboljšanju položaja žena i ostvarivanju ciljeva postizanja rodne ravnopravnosti.

11.07.2018.

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavljaju da unaprijeđuju politiku rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou konstatovano je na sastanku Mreže koordinatora/ki sa lokalnog nivoa predstavljene su sprovedene aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i one čije je sprovođenje u toku.

21.06.2018.

Sastanak regionalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost -„Balkanska regija“

Sastanak regionalnih institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost -„Balkanska regija“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, prepoznajući značaj regionalne saradnje mehanizama za rodnu ravnopravnost, a u skladu sa Sarajevskom deklaracijom, koja je definisala modele saradnje pruža punu podršku radu Regionalnog koordinacionog odbora, regionalnim projektima i inicijativama usmjerenim na postizanje rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena na prostorima Zapadnog Balkana i šire. Tokom trodnevnog sastanka organizovana je i posjeta Skupštini Crne Gore i upriličen sastanak sa predsjednicom Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Nadom Drobnjak i njenim saradnicima/ama.

21.06.2018.

Predložena inicijativa da se opština Ulcinj pridruži Mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana

Predložena inicijativa da se opština Ulcinj pridruži Mreži gradova ravnopravnosti Zapadnog Balkana

Na marginama sastanka Regionalnog koordinacionog odbora mehanizama za rodnu ravnopravnost- Balkanske regije, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka susreo se i razgovarao sa predstavnicama ovog tijela, Višnjom Ljubičić pravobraniteljicom za ravnopravnost polova Republike Hrvatske i Samrom Hadžiabdić- Filipović direktoricom Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

12.06.2018.

Mehmed Zenka:Sve je veća potreba za ostvarivanjem politike jednakih mogućnosti

Mehmed Zenka:Sve je veća potreba za ostvarivanjem politike jednakih mogućnosti

Potreba da budemo sve aktivniji u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici danas je sve vidljivija, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka u razgovoru sa članovima/icama delegacije Republike Kosovo koji borave u radnoj posjeti Crnoj Gori.

25.05.2018.

Biljana Pejović: Neophodno je uvesti rodno osjetljive politike u budžetski proces

Dvodnevna regionalna konferencija “Rodno odgovorno budžetiranje”,u organizaciji UN Women-a, i Vlade bivše Republike Makedonije, održana je u Skoplju od 22 do 23 maja. Konferencija je okupila 150 učesnika/ica, među kojima su bili visoki zvaničnici/e Vlade, poslanice, predstavnici/e civilnog društva i nezavisni/e eksperti /kinje koji/e su diskutovali/e o najboljim praksama i putu ka implementaciji rodno odgovornog budžetiranja.

18.05.2018.

Konferencija “Moć žene”

Konferencija “Moć žene”

Konferencija “Moć žene” koju Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Glavnim gradom Podgorica održana je danas u hotelu Ramada. Konferenciju paralelno prati i sajam ženskog preduzetništva koji će trajati tri dana u Mall of Montenegro. Na sajmu će biti i inostrani izlagači.