Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

19.11.2019.

Rodna ravnopravnost-Stereotipi i predrasude

Rodna ravnopravnost-Stereotipi i predrasude U znaku jačanja svijesti o važnosti pitanja rodne ravnopravnosti, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je Okrugli sto na temu "Rodna ravnopravnost-stereotipi i predrasude".

13.11.2019.

Akcentovanje pitanja rodne ravnopravnosti kroz projekat "Vision of Woman"

Akcentovanje pitanja rodne ravnopravnosti kroz projekat "Vision of Woman"

Regionalna konferencija „Vision of Woman“ je prilika da se sagleda povezanost svih pitanja na putu ostvarenja rodne ravnopravnosti, jer bez zajedništva svih nas, bez obzira u kom kapacitetu radimo, neće biti zadovoljajuće brzine u željenim promjenama, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na otvaranju.

11.11.2019.

Zenka: Vlada Crne Gore pokazuje punu posvećenost postizanju rodne ravnopravnosti

Zenka: Vlada Crne Gore pokazuje punu posvećenost postizanju rodne ravnopravnosti

Vlada Crne Gore pokazuje punu posvećenost postizanju rodne ravnopravnosti, istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka prilikom uručivanja ugovora nevladinim organizacija kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti po Javnom konkursu “Ključ je u rukama žene” za 2019. godinu

10.11.2019.

Ministar Zenka uručiće sjutra Ugovore nevladinim organizacijama za projekte po Javnom konkursu "Ključ je u rukama žene"

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka uručiće sjutra, 11. novembra 2019. godine, Ugovore nevladinim organizacijama, kojima su odobrena sredstva Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti po Javnom konkursu “Ključ je u rukama žene” za 2019. godinu.

29.10.2019.

Zenka: Crna Gora nastoji da intenzivira ostvarivanje politike rodne ravnopravnosti

Zenka: Crna Gora nastoji da intenzivira ostvarivanje politike rodne ravnopravnosti

Crna Gora je jedna od najperspektivnijih kandidatkinja za članstvo u EU koja kroz inicijative i saradnju doprinosi regionalnoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana istakao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na regionalnom sastanku Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) Peking + 25 koji je danas započeo u Ženevi...

22.10.2019.

Kroz edukativnu ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava do veće podrške razvoja ženskog preduzetništva

Kroz edukativnu ulogu Ministarstva za ljudska i manjinska prava do veće podrške razvoja ženskog preduzetništva

U Crnoj Gori žensko preduzetništvo prepoznato je kao jedan od važnih uslova za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore i uspostavljanju pune rodne ravnopravnosti, poručeno je sa regionalne konferencije “ U korak sa novim vremenom”, koje je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore

18.10.2019.

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Podrška budućim preduzetnicama u Bijelom Polju kroz projekat "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo”

Opština Bijelo Polje je budžetom za ovu godinu po prvi put izdvojila sredstva za podsticaj razvoja ženskog preduzetništa u iznosu od 10.000 eura, koja će u narednom periodu biti realizovana, poručeno je sa konferencije u okviru projekta "Podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo” koja je održana u Bijelom Polju.

11.10.2019.

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Ključ je u rukama žene“, objavljenim dana 28.02.2019. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti rodne ravnopravnosti, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u navedenoj oblasti Ministarstva za ljudska i manjinska (u daljem tekstu: Komisija) donosi Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava projektima/programima nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti.

01.10.2019.

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju

U savremenim društvima, pogotovo onim tranzicionim kao što je naše, obrazovnom sistemu nameće se obaveza da mjenja društveni kontekst i bude jedan od glavih promotera rodne ravnopravnosti, kao i ljudskih prava

24.09.2019.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Treba dalje razvijati međusektorsku saradnju, pristupačnost zdravstvene zaštite za žene sa invalitiditetom, kao i da se servisi podrške za izlaz iz nasilja učini dostupnim i ženama sa invaliditetom, odnosno nephodno je da se više ulaže napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima