Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

20.05.2016.

Održana regionalna konferencija"Moć žene"

Održana regionalna konferencija"Moć žene" Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović otvorio je regionalnu konferenciju "Moć žene" zajedno sa gradonačelnikom Glavnog grada Podgorica Slavoljubom Stijepovićem i predsjednicom Udruženja preduzetnica Crne Gore Editom Dautović.

19.05.2016.

Promocija Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Bijelom Polju

Promocija Zakona o rodnoj ravnopravnosti u Bijelom Polju

Opštinska kancelarija za rodnu ravnopravnost uz podršku Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Sekretarijata za lokalnu samoupravu organizovala je promociju i predstavljanje izmjena i dopuna Zakona o rodnoj ravnopravnosti za rukovodioce/teljke u lokalnoj upravi i predstavnike/ce Savjeta za rodnu ravnopravnost.

19.05.2016.

Najava: Konferencija "Moć Žene"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i gradonačelnik Glavnog grada Slavoljub Stijepović otvoriće sjutra, 20. maja, konferenciju „Moć žene“, koja se održava svakog trećeg petka u maju, kada obilježavamo Svjetski dan ženskog preduzetništva.Ove godine, konferencija se održava u susret 21. maju, još jednom veoma značajnom datumu koji posebno obilježavamo ove godine.

17.05.2016.

Seminar za nastavnike/e na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Seminar za nastavnike/e na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa Zavodom za školstvo organizovalo jednodnevni seminar na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje. Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i v.d. direktora Zavoda za školstvo Radovan Popović obratili su se učesnicima/ama seminara. Ciljna grupa bili/e su nastavnici/e različitih struka osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, posebno nastavnici/e Građanskog vaspitanja/obrazovanja.

17.05.2016.

Učešće načelnice Biljane Pejović na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža

Učešće načelnice Biljane Pejović na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Biljane Pejović, učestvovala je na IX Generalnoj skupštini Balkanskog biroa za potpomaganje srednjeg staleža, koja je održana u Sofiji na temu ” Politička podrška preduzećima i mladim preduzetnicima koji startuju u jugoistočnoj Evropi”.

16.05.2016.

Najava: Seminar za temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava u saradnji sa Zavodom za školstvo organizuje sjutra, 17. maja, jednodnevni seminar na temu rodna ravnopravnost u obrazovanju sa posebnim osvrtom na rodno zasnovano nasilje.

26.04.2016.

Javni poziv nevladinim organozacijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje između državnih organa i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br 07/12, Ministarstvo za ljudska I manjisnka prava ponavlja Javni poziv nevladinim organozacoijama za predlaganje jednog kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

26.04.2016.

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Odluka o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 07/12), Ministar za ljudska i manjinska prava donosi Odluku o izboru dva/ije kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

25.04.2016.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje

25.04.2016.

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta "Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti" sa UNDP u Crnoj Gori

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović i stalna predstavnica UNDP/koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni potpisali su danas Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta „Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti“, koji je podržala Delegacija EU u Crnoj Gori iz IPA fondova.