Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

22.07.2016.

Memorandum u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Memorandum u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama Uvažavajući ulogu organizacija civilnog sektora u izgradnji demokratskog društva, kao i njihov doprinos širenju ideje ljudskih prava i vladavine prava u Crnoj Gori i prepoznajući interes za jačanjem saradnje u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i nevladino udruženje Centar za ženska prava potpisali su danas Memorandum o intenziviranju buduće saradnje.

11.07.2016.

Načelnica Pejović na dodjeli nagrada za najbolje preduzeće koje podržava porodicu u Crnoj Gori 2016.

Načelnica Pejović na dodjeli nagrada za najbolje preduzeće koje podržava porodicu u Crnoj Gori 2016.

Manifestacija takmičarskog karaktera na nacionalnom nivou “Preduzeća koja podržavaju porodicu u Crnoj Gori 2016”, održana je danas, tradicionalno po četvrti put, u Podgorici. Na takmičenju je uzelo učešća dvadeset, pretežno mikro i malih preduzeća, koji se bave različitim djelatnostima. Događaj je otvorila Biljana Pejović - načelnica odeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Načelnica Pejović objasnila je da većini žena u Crnoj Gori da bi se dokazale u preduzetništvu i dalje nedostaje novac, na prvom mjestu, ali i informacije, kontakti i podrška porodice.

01.07.2016.

U Talinu održana konferencija Komisije za rodnu ravnopravnost

U Talinu održana konferencija Komisije za rodnu ravnopravnost

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti i Tatjana Anđelić, načelnica Odjeljenja za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, učestvovale su na konferenciji Komisije za rodnu ravnopravnost, koja se održala u Talinu – Estonija, 30. juna – 1. jula 2016. godine. Načelnica Pejović i načelnica Anđelić su predstavnice Crne Gore u pomenutoj Komisiji.

30.06.2016.

Crna Gora postala 29. članica globalne inicijative: „Partnerstvo za jednake budućnosti“

Crna  Gora  postala 29. članica globalne inicijative: „Partnerstvo za jednake budućnosti“

Crna Gora je postala 29. članica inicijative „Partnerstvo za jednake budućnosti“, koja je posvećena ekonomskom i političkom snaženju žena na nacionalnom i globalnom nivou. Pomenuta Inicijativa predstavlja priliku za predstavljanje nacionalnih projekata i politika, kao vid promocije nacionalne politike rodne ravnopravnosti, što bi bilo podsticaj za dalje unapređenje postojećeg stanja.

29.06.2016.

Svečana akademija povodom 70. godina od kako su žene stekle pravo glasa u Crnoj Gori

Svečana akademija povodom 70. godina od kako su žene stekle pravo glasa u Crnoj Gori

Povodom 70 godina od kada su žene u Crnoj Gori stekle pravo glasa, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u saradnji sa Crnogorskim narodnim pozorištem, organizovali su svečanu akademiju. Kroz multimedijalni program, osmišljen kao osvrt na ključne događaje u istoriji ženskog političkog aktivizma u Crnoj Gori, publika je u nacionalnom teatru imala priliku da vidi kako su žene u Crnoj Gori ulagale napore u proteklim decenijama kako bi ravnopravno sa muškarcima dijelile politički prostor.

27.06.2016.

Najava: Svečana akademija povodom sedamdeset godina od kada su žene u Crnoj Gori ostvarile pravo glasa

Ministar dr Suad Numanović, otvoriće sjutra 28. juna, zajedno sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori NJ.E. Mitjom Drobničom, stalnom predstavnicom UNDP i stalnom koordinatorkom Sistema UN u Crnoj Gori Fionom Mekluni, Svečanu akademiju povodom sedamdeset godina od kada su žene u Crnoj Gori ostvarile pravo glasa.

15.06.2016.

Sastanak sa Tikli Oikarinen, predstavnicom Savjeta Evrope

Sastanak sa Tikli Oikarinen, predstavnicom Savjeta Evrope

Predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, susrele su se i razgovarale sa predstavnicom Savjeta Evrope, Tikli Oikarinen povodom daljeg unapređenja saradnje Savjeta Evrope I mehanizama za sprovođenje i monitoringa Istanbulske konvencije. G-đa Tikli je zaposlena u Odjeljenju za jednakost pri Jedinici za seksulanu orijentaciju i rodni identitet u Savjetu Evrope.

07.06.2016.

Predstavljen Projekat:Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti predstavnicima/ama NVO

Predstavljen Projekat:Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti predstavnicima/ama NVO

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori održali su 07. juna o.g. sastanak sa predstavnicima/ama NVO sektora i državnih organa i drugih zainteresovanih u prostorijama UNDP-a. Na sastanku je predstavljen projekat IPA 2014 pod nazivom: Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti, koji u partnerstvu sprovode Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Ukupna vrijednost Projekta je 908,000.00 €, a isti će se realizovati u naredne tri godine.

30.05.2016.

Odluka o izboru kandidata/kinja za Savjet za rodnu ravnopravnost- ponovljeni poziv

Na osnovu člana 14 Uredbe o postupku i načinu ostvarivanja saradnje između organa državne uprave i nevladinih orgnaizacija("Službeni list CG", 07/12, minister za ljudska i manjinska prava donosi Odluku o izboru kandidata/kinja za Savjet za rodnu ravnopravnost.

24.05.2016.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

Lista kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za člana/icu Savjeta za rodnu ravnopravnost.

Na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava objavljuje