Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

18.02.2017.

Predstavnici/e Ministarstva na seminaru o borbi protiv trgovine ljudima

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava učestvovali/e su na seminaru „Jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija, medija i nevladinih organizacija za djelovanje u oblasti borbe protiv trgovine ljudima”, koji je organizovan za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija u cilju jačanja kapaciteta za identifikovanje žrtava trgovine ljudima, kao i unapređenja koordinacije i saradnje između ključnih aktera u borbi protiv trgovine ljudima, te kvalitetnijeg prepoznavanja i postupanja sa žrtvama trafikinga, naročito sa maloljetnim licima koja uživaju posebnu zaštitu.

12.02.2017.

Podrška globalnoj kampanji "Jedna milijarda ustaje"

Podrška globalnoj kampanji "Jedna milijarda ustaje"

I ove godine, u okviru globalne kampanje “Jedna milijarda ustaje!”, Crna Gora plesala je rame uz rame sa državama i gradovima s namjerom da ples “Break the Chain” nadjača negativni fenomen nasilja nad ženama.

27.01.2017.

Obilježen 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta

Obilježen 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta

Prema riječima čuvenog Alberta Ajnštajna svijet neće biti uništen od onih koji čine zlo, već od onih koji to mirno posmatraju, poručeno je danas iz prostorija Jevrejske zajednice Crne Gore, koja je organizovala obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

19.01.2017.

Sastanak: Pejović-Magnaguagno

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti, Biljana Pejović, razgovarala je sa šeficom Odjeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Lijom Manjaguanjo (Lia Magnaguagno), povodom predstojećih aktivnosti i planova za dalju sardanju. U 2017, u partnerstvu Misije OEBS-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, focus će biti na realizaciji aktivnosti koje se odnose na podršku lokalnim samoupravama i mreži koordinatora/ki za rodnu ravnopravnost, u kontekstu sprovođenja principa i standarda rodne ravnopravnosti, poručeno je sa sastanka.

28.12.2016.

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom

Danas je u Podgorici u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava održana radionica na temu: “Edukacija za mlade pripadnike/ce nacionalnih manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, prvenstveno Romkinja i Egipćanki kako bi se osnažili/e za bavljenje politikom”.

14.12.2016.

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na seminaru „Nasilje nad ženama i djecom, porodično nasilje i rani, prisilni dječiji brakovi i borba protiv trgovine ljudima“

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava na seminaru „Nasilje nad ženama i djecom, porodično nasilje i rani, prisilni dječiji brakovi i borba protiv trgovine ljudima“

Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić, koja je i predstavnica Crne Gore i potpredsjedavajuća u Ad hoc komitetu Savjeta Evrope za pitanja Roma i putnika – CAHROM, učestvovala je na seminaru „Nasilje nad ženama i djecom, porodično nasilje i rani prisilni dječiji brakovi“, koji je održan u Strazburu 12-13 decembra 2016. godine.

13.12.2016.

Biljana Pejović prezentovala rezultate Crne Gore u ostvarivanju politika rodne ravnopravnosti

Biljana Pejović prezentovala rezultate Crne Gore u ostvarivanju politika rodne ravnopravnosti

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za prava žena (UN Women) i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, okupio je ključne aktere/ke iz vlada, parlamenata, civilnog društva i međunarodnih organizacija. Učesnici/e konferencije su imali priliku da razmjene iskustva u vezi sa izazovima u ispunjavanju rodnih standarda preduzetih u procesu pridruživanja EU. Na panelu na kojem su govorile predstavnice institucioinalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije, svoju prezentaciju imala je i načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministartsvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović.

12.12.2016.

U Budvi otvorena regionalna konfrencija o unapređenju rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

U Budvi otvorena regionalna konfrencija o unapređenju rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj

Dvodnevna regionalna konferencija na temu unaprijeđenja rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj započela je danas u Budvi. Konferenciju je otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović koji je istakao značaj unaprijeđenja politike ostvarivanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce i naveo visok stepen posvećenosti države Crne Gore koja tretira ovo pitanje kao jedno od svojih prioritetnih oblasti...

09.12.2016.

Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu novog Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021.

Na osnovu člana 41 stav 1 Zakona o državnoj upravi („ Sl. list RCG”, broj 38/03 i „Sl. list CG”, br.22/08, 42/11), a u vezi sa članom 21 i 22 Zakona o rodnoj ravnopravnosti („ Sl. list RCG”, br. 46/07 i „ Sl. list Crne Gore”, br.73/10, 40/11, 35/15), Ministar za ljudska i manjinska prava donosi

08.12.2016.

Politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali su dvodnevnu radionicu na kojoj su predstavili radnu verziju analize efekata potpisivanja Memoranduma o saradnji za oblast rodne ravnopravnosti u crnogorskim opštinama.