Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

27.04.2017.

Održana sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva

Održana sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva U prostorijama Privredne komore Crne Gore održana je sjednica Koordinacionog odbora ženskog preduzetništva, tokom koje je razmatran i Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2017-2021.Prisutni/e su imali/e priliku da se upoznaju i sa Business lens aparatom Evropske banke za obnovu i razvoj, namijenjenim ženama u biznisu, kao i sa projektom GAS2GO. U okviru pomenutog projekta, nakon sjednice, organizovana je i radionica na temu preduzetništva.

20.04.2017.

U Podgorici počela obuka za preduzetnice u okviru komponente za ekonomsko osnaživanje žena

U Podgorici počela obuka za preduzetnice u okviru komponente za ekonomsko osnaživanje žena

U Podgorici je danas počela realizacija obuke za preduzetnice u okviru komponente za ekonomsko osnaživanje žena, koja je dio programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”. Nosioci programa su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a samu obuku će sprovoditi CEED Consulting.

13.04.2017.

Novi projekti u oblasti socijalnog preduzetništva za Romkinje i Egipćanke

Novi projekti u oblasti socijalnog preduzetništva za Romkinje i Egipćanke

U cilju unaprijeđenja socijalnog preduzetništva u opštinama Nikšić i Pljevlja aktivno se projektne aktivnosti. Na jučerašnjem okruglom stolu koji je održan u cilju predstavljanja projekata “Socijalno uključenje kroz ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori” i “Socijalno preduzetništvo – kora prema nezavisnosti”, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka poručio je prisutnima da je nacionalna politika Vlade Crne Gore u oblasti postizanja rodne ranopravnosti usmjerena ka ekonomskom osnaživanju žena u Crnoj Gori, te da je ono jedna od tri prioritetne oblasti u politici ostvarivanja jednakih mogućnosti.

11.04.2017.

Godišnji podaci o nasilju za 2016. godinu

Podaci o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz različitih izvora za 2016. godinu

06.04.2017.

Načelnica Pejović na XI redovnom sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC)

Načelnica Pejović na XI redovnom sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC)

Nacelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjiska prava Crne Gore, Biljana Pejovic, učestvuje na XI redovnom sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope (GEC) od 5-7.aprila 2017. u Strasburu.

02.04.2017.

Počela obuka za preko pedeset preduzetnica u Nikšiću

Počela obuka za preko pedeset preduzetnica u Nikšiću

Realizacija obuka za preko 60 žena u Nikšiću, u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje žena, koji predstavlja dio programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti ”,započela je u subotu, 1. aprila 2017. godine. Nosioci aktivnosti su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i UNDP, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

30.03.2017.

Najava: Početak realizacije obuka preduzetnica u opštini Nikšić

Najava: Početak realizacije obuka preduzetnica u opštini Nikšić

Početak realizacije obuka preduzetnica u opštini Nikšić, koje će se sprovoditi u okviru programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti ”, započeće u subotu,1. aprila, u Inovativno- preduzetničkom centru "Tehnopolis", u Nikšiću.

27.03.2017.

Radionica "Sprječavanje ranih prisilnih brakova"

Radionica "Sprječavanje ranih prisilnih brakova"

Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti učestvovala je na radionici za predstavnike/ce nevladinih organizacija „Sprječavanje ranih prisilnih brakova“ koju implementira Misija OSCE u Crnoj Gori. U svom obraćanju, Pejović je naglasila značaj ovog negativnog društvenog fenomena i podsjetila da je uloga porodice i društvene zajednice u prevenciji ranih prisilnih brakova od presudne važnosti za svaku državu. Prema njenim riječima, Romkinje i Egipćanke su dvostruko diskriminisane, unutar same romske i egipćanske zajednice kao žene, ali i u crnogorskom društvu, kao i mnogim drugim društvima, kao pripadnice manjinskog naroda.

11.03.2017.

Regionalna konferencija "Osnaživanje žena kroz pristup zemljištu"

Na regionalnoj konferenciji „ Osnaživanje žena kroz pristup zemljištvu“, održanoj 9-10.marta 2017. godine, u Tirani, pored predstavnika/ca zemalja Albanije, Srbije, Kosova, Makedonije i Bosne i Hercegovine, učestvovala je i delegacija iz Crne Gore, koju su sačinjavale i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović i Tatjana Anđelić. Konferencija je organizovana od strane njemačkog GIZ- i Organizacije UN za hranu i poljoprivredu – FAO, kao i Njemačke notarske komore, i predstavlja dio projekta „Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Pravna reforma“, koji je usmjeren na unapređenje pravne regulative u zemljama Zapadnog Balkana kako bi se promovisao napredak u realizaciji cilja 5a- Rodna ravnopravnost u okviru Ciljeva održivog razvoja (SDGs).

21.02.2017.

“Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba”

“Studija OEBS-a o dobrostanju i sigurnosti žena – perspektiva rješavanja sukoba”

Cilj ovog projekta je da se sprovede reprezentativno ispitivanje žena u najviše 10 država članica OEBS-a. lstražvanje će uključiti države jugo-istočne Evrope, istočne Evrope i južnog Kavkaza. OEBS-ova studija će se bazirati na metodologiji koju je koristila Agencija Evropske unije za fundamentalna ljudska prava u studiji o nasilju nad ženama, sprovedenom u 28. država članica Evropske unije.