Manja slova Veća slova RSS

Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti

01.12.2017.

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Mjerenje indeksa rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Regionalna konferencija u Danilovgradu: Mjerenje indeksa rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu Sa ciljem uticaja na razvoj politika rodne ravnopravnosti u zemljama članicama ReSPA, konferencija je okupila više od 50 službenika i službenica koji se bave ovim pitanjima u relevantnim vladinim institucijama Zapadnog Balkana, stručnjaka iz regiona i EU, kao i predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija aktivnih u ovom području i međunarodnih organizacija (UNDP, EIGE, OEBS).

30.11.2017.

Tematski čas u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

Tematski čas u Gimnaziji "Slobodan Škerović" u okviru kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici"

U okviru kampanje "16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad žena i nasilja u porodici" podsjetilo se još jednom na neophodnost da se javno govori o ovom problemu, uz uključivanje svih subjekata koji mogu doprinjeti prevenciji i sprječavanju ove negativne pojave.

29.11.2017.

Najava: Regionalna konferencija- Mjerenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Najava: Regionalna konferencija- Mjerenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu

Konferencija će biti usmjerena na javne službenike i službenice iz relevantnih vladinih institucija, kao i predstavnike i predstavnice parlamentarnih odbora, kancelarija ombudsmana, nacionalnih statističkih zavoda i civilnog društva koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

29.11.2017.

O uzrocima, prevenciji i suzbijanju jednog od globalno najnegativnijih društvenih fenomena sjutra u Gimnaziji "Slobodan Škerović"

O uzrocima, prevenciji i suzbijanju jednog od globalno najnegativnijih društvenih fenomena sjutra u Gimnaziji "Slobodan Škerović"

U okviru kampanje “16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama” Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa međunarodnim i domaćim partnerima, organizovaće tematske časove o problemu i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici za srednjoškolce i srednjoškolke.

24.11.2017.

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osuđuju svaki vid rodno zasnovanog nasilja

Misija OEBS- a u Crnoj Gori i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava osuđuju svaki vid rodno zasnovanog nasilja

Nasilje nad ženama ostaje jedno od najtežih kršenja ljudskih prava u svijetu danas. Rodno zasnovano nasilje je neprihvatljivo. Rodno zasnovano nasilje nije neizbježno. Rodno zasnovano nasilje se može spriječiti.

23.11.2017.

Susret Zenka- Mekluni: Odlučnije i kreativnije u zaštiti ljudskih prava

Susret Zenka- Mekluni: Odlučnije i kreativnije u zaštiti ljudskih prava

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka, sastao se danas sa stalnom koordinatorkom Sistema UN i stalnom predstavnicom UNDP za Crnu Goru Fionom Mekluni, sa kojom je razgovarao o problemu nasilja nad ženama i nasilja u porodici koji je sve vidljije i u crnogorskom društvu.

21.11.2017.

Posjeta učesnica projekta „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"

Posjeta učesnica projekta  „Jačanje aktivizma mladih u preveniciji rodno zasnovanog nasilja"

Načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović upoznala je sagovornice sa aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti, te objasnila snažan doprinos u promovisanju Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) kroz organizovanje tematskih sjednica i učešćem u globalnim kampanjama.

20.11.2017.

Podrška kampanji "Neželjena"

Podrška kampanji "Neželjena"

Predstavnici/e Ministarstva za ljudska i manjinska prava podržali su danas svojim prisustvom kampanju „Neželjena“, inicijativu usmjerenu isključivo na problem selektivnih abortusa kao drastičnog primjera rodne diskriminacije, uz puno poštovanje reproduktivnih, zakonom garantovanih prava žena.

17.11.2017.

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

U Pragu održan 12. sastanak Komisije za rodnu ravnopravnost Savjeta Evrope

Češke vlasti su domaćini 12. sastanka Komisije za rodnu ravnopravnost (GEC) u Pragu tokom predsjedavanja Češke Komitetom ministara. Konferencija, koja je prethodila 12. sastanku Komisije za rodnu ravnopravnost, organizovana je od strane Kancelarije Vlade Republike Češke sa namjerom što većeg stepena implementacije Istanbulske konvencije.

01.11.2017.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva sve građanke i građane da prijave nasilnike i svaki oblik nasilja koji uoče

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava poziva sve građanke i građane da prijave nasilnike i svaki oblik nasilja koji uoče

Ministarstvo za ljudska i maninska prava oglašava se povodom još jednog slučaja nasilja, surovog ubistva profesorice u penziji.