Manja slova Veća slova RSS

>

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju

Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju
Datum objave: 01.10.2019 15:18 | Autor: S. Ž.

Ispis Štampaj stranicu


U savremenim društvima, pogotovo onim tranzicionim kao što je naše, obrazovnom sistemu nameće se obaveza da mjenja društveni kontekst i bude jedan od glavih promotera rodne ravnopravnosti, kao i ljudskih prava, sopšteno je na seminaru Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju”.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je u saradnji sa  Zavodom za školstvo organizovalo jednodnevni seminar za nastavnike/ce na temu: “Poštovanje rodne ravnopravnosti kao instrumenta veće bezbjednosti u obrazovanju”.

Ciljna grupa bili su nastavnici/ce različitih struka osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava prisutne je pozdravila Djovana Djokaj, koja je istakla da primjena i sprovođenje zakona o rodnoj ravnopravnosti veoma važno za postizanje rodne ravnopravnosti, te da u Crnoj Gori još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o jednakom tretmanu muškaraca i žena. Najveći preduslov za postizanje rodne ravnopravnosti je zapravo sistem edukacije koji od samog početka promoviše jednake mogućnosti.

Realizacijom ovakvih seminara očekujemo da će teme o rodnoj ravnopravnosti sve više biti prisutne u nastavnim programima i da u narednom periodu treba što više raditi na postizanju rodnog balansa.

Upravo su slični seminari dobra prilika da se skrene pažnja prosvjetnim radnicima na posljedice nasilja u porodici i nasilju nad ženama, kao i o problemu vršnjačkog nasilja koji je sve prisutniji u naše društvo te kako se boriti protiv njega i suzbiti ga.

O rodnoj ravnopravnosti u obrazovanju, kao i opštem normativnom okviru rodne ravnopravnosti polaznicima/polaznicama govorile su  trenerice za rodnu ravnopravnost Branka Vlahović i Slavica Striković, dok su sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici polaznike/ce upoznali Srđan Đurović i Branka Vlahović.

O značaju i mogućnostima primjene naučenog sa seminara u praksi govorila je savjetnica u Zavodu za školstvo, Vidosava Kašćelan koja je podsjetila na važnost i aktuelnost teme i njenu prožetost kroz ukupni nastavni kurikulum.

Ovaj seminar afirmiše rodnu ravnopravnost i sprečavanje svih oblika nasilja, posebno u porodici, zato je važan doprinos realizaciji postavljenih ciljeva obrazovanja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava