Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije
Datum objave: 24.09.2019 15:04 | Autor: S. Ž.

Ispis Štampaj stranicu


U Crnoj Gori je u prethodnom periodu značajno unaprijeđena politika rodne ravnopravnosti, zahvaljujući aktivnostima višegodišnjih partnera, međunarodnih organizacija i Ministarstva, ali i partnera iz lokalnih samouprava i civilnog sektora, sopštila je načelnica odjeljenja za poslove rodne ravnopravosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, na konferenciji “Porodično i partnersko nasilje nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori” koja je održana danas u Podgorici.

“Važan cilj današnje konferencije jeste da rasvijetlimo pitanje dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom, na rodnoj osnovi i na osnovi invaliditeta, kao i izazove sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u svakodnevnom životu, a koji nijesu poznati široj društvenoj zajednici,  te da se podstakne dijalog i saradnja izmedju ključnih aktera i nosilaca promjena”, poručila je Pejović.

Ona je podsjetila da se zaštitom žena sa invaliditetom, ovo Ministarstvo bavi  kroz dva  sektora i to: Direktorat za unapređenje i zastitu ljudskih prava i sloboda, čija je primarna  nadležnost zaštita od diskriminacije,sa posebnim akcentom na lica sa invaliditetom  kao i  kroz Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti čija je glavna nadležnost rodna ravnopravnost.

“Takođe treba dalje razvijati međusektorsku saradnju,  pristupačnost zdravstvene zaštite za žene sa invalitiditetom, kao i da se servisi  podrške za izlaz iz nasilja učini dostupnim i ženama sa invaliditetom, odnosno  nephodno je da se više ulaže napora da se žene sa invaliditetom osnažuju i upoznaju sa svojim pravima, kao i da je potrebno da više radimo na podizanju svijesti o dvostrukoj diskriminaciji žena sa invaliditetom koja je prisutna posebno pri zapošljavanju, u političkom angažovanju, u porodici i društvu”, istakla je Pejović.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava će nastaviti da sprovodi politiku i aktivnosti u cilju punog poštovanja zaštite prava lica sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije.

Konferencija je organizovana u okviru projekta: „Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom”, kojeg sprovode Neformalna grupa “Za ravnopravnost žena s invaliditetom” i NVO “…IZ KRUGA – Beograd” – Organizacija za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom Srbije, a koji je finansiran od strane Trag fondacije iz Beograda.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava