Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali dvodnevnu radionicu na temu rodne ravnopravnosti za kontakt osobe na lokalnom nivou

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali dvodnevnu radionicu na temu rodne ravnopravnosti za kontakt osobe na lokalnom nivou
Datum objave: 02.06.2019 12:00 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


U cilju promovisanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovali su dvodnevnu radionicu na temu rodne ravnopravnosti za kontakt osobe na lokalnom nivou, 28. i 29. marta 2019. u Podgorici.

Na radionici, na kojoj je učestvovalo sedamnaest učesnika/ca iz petnaest crnogorskih opština, predstavljen je novi Program sprovođenja 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, kao i kako uspješno planirati i mjeriti ostvarivanje principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i primjeniti rodnu perspektivu pri kreiranju opštinskih budžeta. Radionica je bila prilika za razmjenu dobre prakse, procjene dostignuća i aktivnosti i izazova i pogleda po rodnim pitanjima.

Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, predstavila je novi Program sprovođenja 2019-2020 Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti i dala pregled sprovedenih aktivnosti u protekloj godini. Ona je naglasila značaj rodno odgovornog budžetiranje, i pravedne raspodjele sredstava, u cilju postizanja jednakog tretmana muškaraca i žena u društvu.

Pozdravljajući učesnike/ce, Lia Magnaguagno, šefica programa za demokratizaciju u Misiji OEBS-a za, istakla je da je Misija podržala osnivanje Mreže kontakt osoba za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou 2013. godine, te da će nastaviti da podržava razvoj kapaciteta Mreže, kao važnog sredstva za promovisanje ravnopravnosti polova i osnaživanje žena na lokalnom nivou. "Svjesni smo da se suočavate sa brojnim izazovima u svakodnevnom radu, ali smo ubijeđeni da, kao Mreža, možete doći do inovativnih rješenja i ideja", rekla je Magnaguagno.

Ekspertkinja za ljudska prava, Slavica Striković, rekla je da čak i površna analiza lokalnih i državnih budžeta pokazuje da se novac poreskih obveznika potrošen na način koji produbljuje rodne razlike. “Stoga, neophodno je preduzeti konkretnije korake u cilju uvođenja rodno odgovornog budžetiranja”, navela je Striković.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i  Misija OEBS-a u Crnoj Gori će nastaviti jačanje kapaciteta Mreže lokalnih kontakt osoba pružajući ekspertizu, organizujući  treninge i koordinaciju između zainteresovanih strana.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava