Manja slova Veća slova RSS

>

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Razmotren Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)
Datum objave: 10.06.2019 14:46 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Na 34. sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka predstavio je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030), koji je Vlada Crne Gore poslala UN-u na dalje postupanje.

Ministar Zenka je podsjetio da Izvještaj sadrži informacije o najvažnijim rezultatima i aktivnostima u poslednjih pet godina.Takođe, on je istakao da je unapređeno domaće zakonodavstvo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti iz 2015 unaprijeđen i usklađen sa domaćim antidiskriminacionim zakonodavstvom i standardima EU.

Ministar je rekao da su izazovi povećanje političke participacije žena i zaštita od nasilja nad ženama koje postaje sve više društveni problem.  Ministar je istakao da su uspostavljeni mehanizmi za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, te da su institucije imenovale svoje kontakt osobe za rodnu ravnopravnost.

U cilju sagledavanja sveobuhvatnog pregleda na nacionalnom nivou sačinjen je Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju i Agende za održivi razvoj 2030. Izvještaj je metodološki rađen po Uputstvu za sveobuhvatne preglede na nivou država koje su sačinile UN – Žene i regionalne komisije Ujedinjenih nacija kako bi pomogle vođenje sveobuhvatnih pregleda.

Prvi put će se, 2020. godine, u potpunosti uspostaviti pregled implementacije Pekinške deklaracije i platforme za akciju s Agendom za održivi razvoj 2030, paralelno. Shodno tome, Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platfotme za akciju (BpfA) i Agende za održivi razvoj 2030, razmatra napredak u pogledu zakona, politika i strategija, institucionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, transformacija diskriminatorskih normi i rodnih stereotipa, investicija za pokrivanje praznina u resursima, odgovornosti za postojeće obaveze i izgradnju kapaciteta, prikupljanje podataka, praćenje i evaluaciju.

Odbor je jednoglasno podržao Izvještaj.

MInistarstvo za ljudska i manjinska prava