Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це у Радном тијелу за израду новог Програма спровођења за 2019-2020 Плана активности за постизање родне равноправности

Датум објаве: 08.10.2018 14:57 | Аутор: ПР служба

Испис Штампај страницу


На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство за људска и мањинска права објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама за предлагање представника/це у  

Радном тијелу за израду новог Програма спровођења за 2019-2020 Плана активности за постизање родне равноправности

 

План активности за постизање родне равноправности у Црној Гори за период 2017 – 2021 ( у даљем тексту: ПАПРР),  који је Влада Црне донијела у марту 2017,  заједно са двогодишњим Програмом спровођења, представља трећи по реду развојни документ за имплементацију политике родне равноправности у Црној Гори.  

У складу с Програмом рада Владе Црне Горе за 2019. годину, за И квартал 2019. године предвиђено је доношење двогодишњег Програма спровођења за 2019 и 2020. годину Плана активности за постизање родне равноправности  2017-2021.  Новим  Програмом  спровођења за 2019 и 2020, у  свакој области биће одређен стратешки циљ, дефинисане активности, носиоци, партнери, временски оквир, индикатори, средства верификације и потребна финансијска средства за реализацију предвиђених активности.  

С тим у вези, Министарство за људска и мањинска права, као надлежни орган, образује радно тијело са задатком да изради текст предлога наведеног акта. Тим поводом позивају се невладине организације које се у свом дјеловању баве питањима унапријеђења људских права жена и родне равноправности,  васпитања  и образовања жена,  економског оснаживања  жена,  родно осјетљивм  здравственом  заштитом, насиља  у породици, са акцентом на насиље над женама, медијима  и културом, као и  учешћем  жена у политичком и јавном животу да предложе представника/цу  за члана/ицу  радног тијела који има искуство у вези са наведеним питањима.

 

Невладине организације у Радној групи за израду новог Програма спровођења за 2019-2020 Плана активности за постизање родне равноправности ће имати три представника/це.

 

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог/ју представника/цу у радном  тијелу:

- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

- да  се не налази у Регистру казнене евиденције;

- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;

- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- да више од половине чланова/ица  органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/е, односно намјештеници/е.

 

Критеријуми које треба да испуњава представник/ца  невладине организације у радном тијелу:

- да има пребивалиште у Црној Гори;

- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца, односно намјештеник/ца.

 

Документација која се доставља уз предлог представника/це невладине организације у радном тијелу:

- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);

- фотокопија статута невладине организације;

- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

- доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/ице органа политичких партија, јавни функционери/ке , руководећа лица или државни/е службеници/е, односно намјештеници/е;

- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника/це  невладине организације у радном тијелу;

- биографија представника/це невладине организације у радном тијелу;

- доказ о искуству представника/це  невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

- изјава представника/це  невладине организације у радном тијелу да није члан/ица  органа политичке партије, јавни функционер/ке, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;

- изјава представника/це невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника/цу у радном тијелу.

 

Рок и начин достављања предлога:

Предлози се достављају на прописаном обрасцу у року од 10 дана од дана објављивања овог јавног позива, у Министарству за људска и мањинска права радним данима од 10.00 часова до 14.00 часова, или поштом на адресу,  Римски трг 46, Подгорица  у затвореној коверти са напоменом: Предлагање представника/це невладине организације у радном тијелу за израду новог Програма спровођења за 2019-2020 Плана активности за постизање родне равноправности 2017-2021.

 

Овај позив ће бити постављен на страници www.ммп.гов.ме и www.еуправа.ме

 

Образац се може преузети овдје:Образац 2.доцx

Министарство за људска и мањинска права