Manja slova Veća slova RSS

>

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena

Delegacija Vlade Crne Gore na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena
Datum objave: 11.07.2017 21:20 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Delegacija  Vlade Crne Gore koju predvodi ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka učestvovala je danas, u Ženevi, na 67. zasijedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena.

Članovi/ice delegacije branili su pred Komitetom II Izvještaj Crne Gore o sprovođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

Komitet je pohvalio izvještaj Crne Gore koji je pokazao unapređenje zakonodavnog okvira i politika i uspostavljanje mehanizama za rodnu ravnopravnost. Komitet je  iskazao interesovanje  za implementaciju odredaba Konvencije u praksi. Pitanja su koncipirana prema članovima Konvencije i u vezi sa tim isti su se interesovali za preduzimanje opštih i specifičnih mjera za eliminisanje diskriminacije i stereotipa u svim oblastima gdje jos uvijek postoje eventualni vidovi diskriminacije.

U fokusu interesovanja bila je politička participacija, odnosno koje mjere preduzimaju Skupština Crne Gore i političke partije u vezi sa većim političkim atkivizmom i afirmisanjem liderstva, kao i djelovanje parlamentarne mreže žena.

U oblasti rodno zasnovanog nasilja pitanja su se odnosila na sprovođenje zakona iz oblasti zaštite od nasilja i multidisciplinarnog odgovora na nasilje. Od posebnog interesovanja bila je oblast borbe protiv trafikinga, eksploatacije ili prostitucije i mjere koje preduzimaju nadležne institucije u cilju suzbjjanja i zaštite.

Kroz interaktivnu diskusiju sa predstavnicima/ama delegacije, Komitet je upoznat sa izmjenama i dopunama svih zakona koji su u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti inovirani u cilju usaglašavanja sa međunarodnim standardima. Oblasti od interesa odnosile su se još i na obrazovanje, socijalnu zaštitu, položaj žena na tržištu rada, ostvarivanje prava iz radnih odnosa, zdravlja I marginalizovanih grupa,i pravosuđe.

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, koja u suštini sadrži međunarodnu povelju o pravima žena, poznata  je i pod nazivom Ženska konvencija. Ista je usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 18. decembra 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena.Pomenuta Konvencija je sastavni dio nacionalnog zakonodavstva (član 9 Ustava Crne Gore), te se primjenjuje direktno i ima prioritet nad domaćim zakonima.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava