Manja slova Veća slova RSS

>

Posjeta briselskog eksperta: Nastavite u istom smjeru

Posjeta briselskog eksperta: Nastavite u istom smjeru
Datum objave: 03.08.2016 15:17 | Autor: mmp

Ispis Štampaj stranicu


Načelnica odeljenja za rodnu ravnopravnost, Biljana Pejović razgovarala je danas sa Gianfranca D’erama, ekspertom za monitoring iz Brisela i Biljanom Zeković, predstavnicom SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica.

Ova organizacija koordinira regionalnim projektom “Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva”, a koji  finansira EU u sklopu IPA višekorisničkog programa Civil Society Facility. Projekat se, osim u Crnoj Gori, sprovodi i u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Albaniji, a  glavni cilj mu je unapređenje socijalnih usluga najugroženijim grupama ljudi, jačanje kapaciteta i snažnije angažovanje mreža civilnog društva u pružanju mogućnosti građanima za siguran i dostojanstven život.

U okviru projekta 2012. godine formirana je crnogorska nacionalna Mreža organizacija civilnog društva – pružaoca socijalnih servisa, koju čini 30 kredibilnih organizacija koje obezbjeđuju podršku  djeci, mladima, starim osobama, žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom i migrantima. Nacionalna mreža je  postala sastavni dio regionalne „IRIS mreže“, konstituisane 2013 god. koju čini preko 100 organizacija iz 5 zemalja regiona.   

Na sastanku je ukazano na, još uvijek nedovoljne kapacitete mreže i predložene mogućnosti kako da se, kroz navedeni projekat, ista i ojača. Tokom sastanka ekspert se upoznao sa aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava u ovoj oblasti,  kao i konkretnom saradnjom sa članicama pomenute mreže na unapređenju i zaštiti ljudskih pravima, poseno u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava preduzima sve mjere iz svoje nadležnosti, u cilju sprečavanja rasta stepena diskriminacije u oblasti rodne ravnopravnosti, konstatovano je u razgovoru. Ekspert iz Brisela je izjavio da je u toku sa svim aktivnostima vezanim za ovu oblast i poručio da se nastavite u istom smjeru, jer rezultati govore u korist politike koja se sprovodi u postizanju rodne ravnopravnosti.

Načelnica Pejović je istakla da je međusektorska, kao i saradnja sa institucijama jako važna i da se na polju ljudskih prava u Crnoj Gori uradilo mnogo. Tokom sastanka je istaknuto da se tokom prošle decenije intenzivno učestvovalo u donošenju i sprovođenju politike rodne ravnopravnosti kroz partnerstvo sa državnim organima, nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i pravima žena, političkim partijama, medijima i sindikatima, kao i kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama.  Kao rezultat toga, Crna Gora je stvorila dobar zakonodavni-institucionalni okvir usklađen sa međunarodnim standardima i EU direktivama. Imperativi koji su postavljeni međunarodnim dokumentima su u značajnoj mjeri doprinjeli da se u Crnoj Gori kroz implementaciju politike jednakih mogućnosti i antidiskriminacije, stvori jedan kvalitetan i transparentan ambijent koji podrazumijeva učešće svih zainteresovanih aktera u društvu, a tu se prije svega misli na angažman nevladinih organizacija, istakla je Pejovićeva.

S tim u vezi, načelnica Pejović je informisala da je Crna Gora podnijela drugi periodični izvještaj o sprovođenju CEDAW konvencije, koji je rezultat zajeničkog rada resornih organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji su kroz konstitutivni process doprinjeli da on bude sveobuhvatan i sadržajniji.

“Naša država postepeno uvodi i sve one međunarodne modele i standarde koji nas  približavaju EU. Velika podrška Ministarstvu za ljudska i manjinska prava stiže i od strane Evropske komisije, Savjeta Evrope i agencija UN sistema, prije svega naših stalnih partnera kancelarije  UNDP–a i Misije OSCE u Crnoj Gori”, rekla  je Pejovićeva.