Manja slova Veća slova RSS

>

Memorandum u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Memorandum u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama
Datum objave: 22.07.2016 15:50 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Uvažavajući ulogu organizacija civilnog sektora u izgradnji demokratskog društva, kao i njihov doprinos širenju ideje ljudskih prava i vladavine prava u Crnoj Gori i prepoznajući interes za jačanjem saradnje u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava u Crnoj Gori, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i nevladino udruženje Centar za ženska prava potpisali su danas Memorandum o intenziviranju buduće saradnje.

Sporazum je potpisan u cilju preduzimanja daljih strateških mjera za osiguranje prevencije nasilja u porodici i nasilja nad ženama, i obezbjeđivanja kvalitetnih, djelotvornih i kredibilnih mehanizama zaštite žrtava nasilja i efikasnog gonjenja počinilaca u cilju smanjenja tolerancije nasilja kako od strane pojedinaca, bilo da su počinioci ili žrtve, relevantnih institucija, tako i od društva u cjelini.

Crna Gora je potpisnica Istanbulske konvencije koja je stupila na snagu 1.8.2014. i koja obavezuje sve aktere u državi, institucije, nevladin sektor, medije, da aktivno djeluju u cilju prevencije i suzbijanja nasilja.

U narednom periodu,  sprovodiće se edukativni programi u oblasti ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti  i rodno zasnovanog nasilja, aktivnosti u vezi sa izradom izvještaja o sprovođenju preuzetih međunarodnih obaveza, sprovođenju preporuka o položaju žena, ženskim ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti Evropske komisije, UN mehanizama i Savjeta Evrope. 

 

Strane potpisnice će bliže sarađivati na razmjeni informacija i implementaciji projekata i aktivnosti u vezi sa promocijom ravnopravnosti žena i muškaraca, zaštitom od nasilja nad ženama i nasilja u porodici i suzbijanjem rodne diskriminacije.

 

U proteklih godinu dana, u oblasti pružanja zaštite žrtvama svih oblika nasilja, usvojeni su : Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,  Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, Strategija za zaštitu od nasilja u porodici, koji pružaju zaštitu žrtvama svih oblika nasilja.

Ministarstvo za ljudska  i manjinska prava