Manja slova Veća slova RSS

>

Održana konferencija "Žene, preduzetništvo i bezbjednost"

Održana konferencija "Žene, preduzetništvo i bezbjednost"
Datum objave: 10.11.2015 12:26 | Autor: PR služba

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je danas u saradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo u NATO konferenciju na temu: “Žene, preduzetništvo i bezbijednost” u prostorijama Privredene komore Crne Gore. U uvodnom dijelu konferencije prisutnim preduzetnicama obratili su se ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović, šefica Misije OSCE u Crnoj Gori Nj.E. Janina Hrebičkova i nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević.

Ministar Numanović rekao je da su bezbjednost i stabilnost nužni preduslovi svakog uspješnog društva i njenog ekonomskog razvoja koje donosi članstvo u NATO. On je istakao da je Crna Gora u prethodnom periodu, između ostalog, u kontinuitetu radila na unapređenju vladavine prava i sveukupnog poštovanja ljudskih prava i sloboda i jednakih mogućnosti, te su u tom smislu opravdana očekivanja da će krajem godine stići poziv za članstvo u NATO savez. Ministar je posebno naglasio činjenicu da žensko preduzetništvo postaje realnost i jedan od glavnih faktora koji doprinosi razvoju ekonomije. Društveno-političke i ekonomske promjene u prethodnom periodu, stvorile su mogućnost da žene osnivaju kompanije i upravljaju njima.

“One tu mogućnost sve više koriste i danas u zemljama sa razvijenom tržišnom ekonomijom, gdje upravljaju sa više od 25% ukupnog broja kompanija”, dodao je Numanović.

Numanović je podsjetio na to da su se žene, u prethodnim godinama dokazale uspješnim poslovanjem, primjenom novih ideja i novih rješenja u organizaciji i upravljanju privrednim subjektima novih ideja i novih rješenja u organizaciji i upravljanju privrednim subjektima uprkos i daljoj prisutnosti diskriminatornog mišljenja, da žene nisu sposobne da postanu uspješne preduzetnice.

Sve ovo, kako je ocijenio Numanović, zajedno sa učlanjenjem u NATO, stvara pretpostavku za bezbjedan poslovni ambijent, što direktno utiče na još veća ulaganja stranih investitora.

“U takvom sistemu stvoriće se bolji uslovi za angažman svih poslovnih subjekata u Crnoj Gori, a u svemu tome veoma je bitna uloga ženskog preduzetništva i njegovog daljeg jačanja.”, zaključio je ministar.

Ambasadorka Hrebičkova napomenula je da mnoga skorija istraživanja pokazuju da su žensko političko i ekonomsko osnaživanje od ključne važnosti za izgradnju međunarodnog mira i bezbijednosti, pospješivanje vitalnosti globalnih tržišta i uspostavljanja otvorenih i odgovornih Vlada.

Ona je istakla da se ne smije zaboraviti da jednakost između muškaraca i žena nije samo pitanje ujednačenog pristupa, već prevashodno ekonomsko pitanje, i način da se ostvare važni ciljevi održivosti napretka.

Gospodin Vesko Garčević podsjetio je da je od 2008. do 2012. godine broj preduzetnica u Crnoj Gori opao za 19 %, a muškaraca za 16%, dok je u EU došlo do povećanja broja žena preduzetnica za prosječno 2%, a muškaraca za 1%.

Ovo je, kako je kazao, uticalo između ostalog na to da se izradi Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori za period od 2015 – 2020.

“Strategija treba da postavi načela i smjernice kako bi se situacija mijenjala na bolje”, rekao je Garčević.

Garčević je napomenuo i da je za svakog ko se bavi preduzetništvom vrlo važan stabilan, bezbijedan i predvidiv društveni, ekonomski i politički okvir.

“Za žene je ovo možda još važnije. Prema svim istraživanjima one bezbijednost mir i stabilnost vrednuju više od muškaraca na skali pretpostavki koje osiguravaju ekonomski razvoj i njihovo aktivno učešće u političkom i ekonomskom sistemu jedne zemlje” zaključio je nacionalni koordinator.

U okviru tri panela govorile su renomirane učesnice o značaju sigurnosti i stabilnosti poslovnog ambijenta za podsticanje ženskog preduzetništva i njegovom uticaju na ukupni društveni razvoj.


Konferencija na temu „Žene, preduzetništvo i bezbjednost” još je jedna u nizu aktivnosti u pravcu dinamiziranja dijaloga o značaju evroatlantske integracije Crne Gore na ukupan socio-ekonomski razvoj.

 

Video: Obraćanje ministra dr Suada Numanovića

Video: Obraćanje šefice Misije OSCE u Crnoj Gori Nj.E. Janine Hrebičkove

Video: Obraćanje nacionalnog koordinatora za NATO Veska Garčevića

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava