Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

25.06.2020.

Nastavljena akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora

Nastavljena akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Doma zdravlja Kotor i Crvenim krstom Crne Gore - organizacionom jedinicom Kotor, organizovalo je juče akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora.

18.06.2020.

Akcija preventivnih pregleda u Tivtu za pripadnike romske i egipćanske populacije

Akcija preventivnih pregleda u Tivtu za pripadnike romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Domom zdravlja Tivat i Crvenim krstom Crne Gore, organizovalo u danas akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za zaposlene radnike DOO komunalnog preduzeća, pripadnike romske i egipćanske populacije iz Tivta .

16.06.2020.

Najava: Sjutra preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene u DOO "Komunalno" Tivat

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Crvenim krstom Crne Gore i Domom zdravlja Tivat, sjutra organizuje akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za 30 pripadnika romske i egipćanske populacije zaposlenih u DOO "Komunalno" Tivat. Početak ove akcije zakazana je u 7:00 u Domu zdravlja Tivat, a planirano je da se pregledi organizuju u tri grupe sa po deset radnika.

27.02.2020.

Javni konkurs „Svi stvaramo inkluzivni pristup za Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Na osnovu člana 32v zakona o nevladinim organizacijama (“službeni list cg“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“službeni list cg“, br. 80/18) i pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“službeni list cg“, br.14/18), komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs „Svi stvaramo inkluzivni pristup za Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2020. godini.

03.02.2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo zimovanje za romske učenike VII,VIII i IX razreda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo zimovanje za romske učenike VII,VIII i IX razreda

U periodu od 20-27. januara 2020. godine, u cilju motivacije za nastavak školovanja, kao i što brže integracije pripadnika/pripadnica romske i egipćanske populacije u sve tokove društvenog života u crnogorsko društvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je finansiralo i organizovalo zimovanje na Ivanovim koritima u JU „Lovćen-Bečići“, za 23 najboljih učenika/učenica, VII, VIII i IX razreda, romske i egipćanske populacije iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog i Tivta.

22.11.2019.

Odluka o raspodijeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki za 2019. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 I 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-006-4/19-29 od 28.02.2019. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/kinja i Egipćana/ki za 2019. godinu, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata I programa nevladinih organizacija u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki” Ministarstva za ljudska i manjinska prava formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 01-006-4/19-27 od 25 februara 2019. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 22. novembra 2019. godine donosi...

18.11.2019.

Odrzana edukacija za mlade pripadnike romske i egipćanske populacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Odrzana edukacija za mlade pripadnike romske i egipćanske populacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Cilj ovih edukacija je podizanje svijesti mladih, obrazovanih i uspješnih osoba iz romske i egipćanske populacije kako bi pokrenuli/le promjene u svojim zajednicama u cilju uključivanja ove ranjive grupe u sve društvene procese crnogorskog društva...

05.11.2019.

Zenka: Obrazovanje pripadnika/ca romske populacije predstavlja najvažni korak u procesu njihove potpune uključenosti u sve društvene tokove

Zenka: Obrazovanje pripadnika/ca romske populacije predstavlja najvažni korak u procesu njihove potpune uključenosti u sve društvene tokove

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina, povodom Svjetskog dana romskog jezika danas je organizovalo Regionalnu konferenciju ,,Romski jezik u obrazovanju”.

04.11.2019.

Najava: Regionalna konferencija "Romski jezik u obrazovanju"

Najava: Regionalna konferencija "Romski jezik u obrazovanju"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina, povodom Svjetskog dana romskog jezika 5.novembra 2019. organizuje Regionalnu konferenciju ,,Romski jezik u obrazovanju''.

29.10.2019.

Prepoznata potreba za političkom organizacijom Roma

Prepoznata potreba za političkom organizacijom Roma

U cilju unaprijeđenja položaja ove zajednice u Crnoj Gori, poslednjih godina formirani su institucionalni mehanizmi, te jačan civilni sektor za zaštitu i unaprijeđenje položaja romske i egipćanske zajednice. Sve je veći broj mladih aktivista i aktivistkinja koji se zalažu za bolje ostvarivanje prava svoje zajednice.