Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

17.07.2020.

DISKUTOVANA PROBLEMATIKA ZAPOŠLJAVANJA ROMA I EGIPĆANA: UNAPRIJEDITI REZULTATE

DISKUTOVANA PROBLEMATIKA ZAPOŠLJAVANJA ROMA I EGIPĆANA: UNAPRIJEDITI REZULTATE Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavilo je sa aktivnim monitoringom politika i prakse društvenog uključivanja Roma i Egipćana

16.07.2020.

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI

REALIZACIJA ISTRAŽIVANJA O STAVOVIMA ROMSKE I EGIPĆANSKE POPULACIJE U CRNOJ GORI

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP), organizovalo je sastanak sa prof. dr Oliverom Komar, konsultantkinjom i suvlasnicom Agencije za istraživanja De Facto Consultancy koja, za potrebe MLJMP, realizuje istraživanje o stavovima romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

10.07.2020.

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

OSNAŽIVANJE DIJALOGA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) pokrenulo je proces konsultacija sa organizacijama civilnog društva u cilju jačanja dijaloga o vladinim politikama i akcijama na polju ljudskih prava

25.06.2020.

Nastavljena akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora

Nastavljena akcije preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Doma zdravlja Kotor i Crvenim krstom Crne Gore - organizacionom jedinicom Kotor, organizovalo je juče akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za pripadnike romske i egipćanske populacije iz Kotora.

18.06.2020.

Akcija preventivnih pregleda u Tivtu za pripadnike romske i egipćanske populacije

Akcija preventivnih pregleda u Tivtu za pripadnike romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Domom zdravlja Tivat i Crvenim krstom Crne Gore, organizovalo u danas akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za zaposlene radnike DOO komunalnog preduzeća, pripadnike romske i egipćanske populacije iz Tivta .

16.06.2020.

Najava: Sjutra preventivni zdravstveni pregledi za zaposlene u DOO "Komunalno" Tivat

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Crvenim krstom Crne Gore i Domom zdravlja Tivat, sjutra organizuje akciju preventivnih zdravstvenih pregleda za 30 pripadnika romske i egipćanske populacije zaposlenih u DOO "Komunalno" Tivat. Početak ove akcije zakazana je u 7:00 u Domu zdravlja Tivat, a planirano je da se pregledi organizuju u tri grupe sa po deset radnika.

27.02.2020.

Javni konkurs „Svi stvaramo inkluzivni pristup za Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

Na osnovu člana 32v zakona o nevladinim organizacijama (“službeni list cg“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“službeni list cg“, br. 80/18) i pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“službeni list cg“, br.14/18), komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava objavljuje Javni konkurs „Svi stvaramo inkluzivni pristup za Rome/Romkinje i Egipćane/Egipćanke“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u 2020. godini.

03.02.2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo zimovanje za romske učenike VII,VIII i IX razreda

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo zimovanje za romske učenike VII,VIII i IX razreda

U periodu od 20-27. januara 2020. godine, u cilju motivacije za nastavak školovanja, kao i što brže integracije pripadnika/pripadnica romske i egipćanske populacije u sve tokove društvenog života u crnogorsko društvo, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je finansiralo i organizovalo zimovanje na Ivanovim koritima u JU „Lovćen-Bečići“, za 23 najboljih učenika/učenica, VII, VIII i IX razreda, romske i egipćanske populacije iz Podgorice, Nikšića, Herceg Novog i Tivta.

22.11.2019.

Odluka o raspodijeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki za 2019. godinu

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 I 37/17) i Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list Crne Gore", br. 13/18) a u vezi sa Javnim konkursom broj 01-006-4/19-29 od 28.02.2019. godine za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija koji doprinose socijalnoj inkluziji, zaštiti i promovisanju ljudskih prava Roma/kinja i Egipćana/ki za 2019. godinu, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata I programa nevladinih organizacija u oblasti “Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki” Ministarstva za ljudska i manjinska prava formirana Rješenjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava br. 01-006-4/19-27 od 25 februara 2019. godine (u daljem tekstu: Komisija), dana 22. novembra 2019. godine donosi...

18.11.2019.

Odrzana edukacija za mlade pripadnike romske i egipćanske populacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Odrzana edukacija za mlade pripadnike romske i egipćanske populacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava

Cilj ovih edukacija je podizanje svijesti mladih, obrazovanih i uspješnih osoba iz romske i egipćanske populacije kako bi pokrenuli/le promjene u svojim zajednicama u cilju uključivanja ove ranjive grupe u sve društvene procese crnogorskog društva...