Manja slova Veća slova RSSDa li smatrate da su žene ravnopravne prilikom izbora na javne funkcije?


Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava RAE populacije

10.12.2015.

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi"

Najava: Okrugli sto "Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi" Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 11. decembra, sa početkom u 13 h, okrugli sto na temu „Romi u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi“ u hotelu „ Franca“ u Bijelom Polju. Ministar dr Suad Numanović obratiće se u uvodnom dijelu, dok će o položaju romske zajednice u našoj zemlji i daljoj integrativnoj perspektivi govoriti predstavnicici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem romske i egipćanske populacije i Romskog savjeta.

08.12.2015.

"Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom"

"Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom"

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizuje sjutra, 09. decembra 2015.godine u Ulcinju, jednodnevnu edukaciju na temu "Osnaživanje pripadnica manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za bavljenje politikom".

18.11.2015.

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

Najava: Štampan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava će sjutra, 19. novembra, sa početkom u 10h, biti prezentovan prvi Crnogorsko-romski i Romsko-crnogorski rječnik.

18.11.2015.

Odluka o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za pobočljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava uputilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2016-2020.(radni naziv), koji je objavljan na internet stranici Ministarstvaza ljudska i manjinska prava 02.11.2015. godine, a kojim je predviđeno da nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju šest predstavnika/ca.

04.11.2015.

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

5. novembar Svjetski dan romskog jezika

Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.

02.11.2015.

JAVNI POZIV

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020...

22.09.2015.

"Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama"

"Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama"

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović učestvovao je danas na konferenciji povodom predstavljanja projekta „Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama“ koji implementira Misija OSCE u Crnoj Gori u partnerstvu sa Stalnom Misijom Francuske pri OSCE-u i Ambasadom Francuske u Crnoj Gori.

31.08.2015.

Novi udžbenici za novu školsku godinu

Novi udžbenici za novu školsku godinu

Obrazovanje je nesumljivo jedna od ključnih oblasti za uspješnu integraciju romskog i egipćanskog stanovništva u crnogorsko društvo.

29.07.2015.

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

Prisustvo nasilja nad ženama i prisilni brakovi  i dalje veoma aktuelna problematika RE populacije

U okviru Kampanje o problemima nasilja nad ženama i prisilnim brakovima djevojčica iz romske i egipćanske populacije koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za romske inicijative iz Nikšića, njihovi/e predstavnici/e posjetili/e su naselja 7.jul", Gradiošnica i Češljar, koja nastanjuju pripadnici/e romske i egipćanske populacije.